Investeren in begeleiding slecht functionerende werknemer loont

0

Een werknemer die de kantjes er af loopt bij het opvolgen van werkinstructies wordt tot 7 keer toe schriftelijk gewaarschuwd. De achtste keer is de maat vol. De werkgever verzoekt, met succes, bij de kantonrechter om ontbinding van de arbeidsovereenkomst, zonder toekenning van een vergoeding. Had de werkgever niet zoveel tijd in de werknemer geïnvesteerd dan had hij waarschijnlijk wel een aanzienlijke ontslagvergoeding moeten betalen.

De situatie

Een senior medewerker wordt door werkgever maar liefst zeven keer per brief aangesproken op zijn functioneren. De gelaakte gedragingen variëren van herhaaldelijk te laat komen, overtreden van veiligheidsvoorschriften, agressieve houding en gedrag, het belemmeren van de productie en het niet houden aan werkinstructies en -procedures. De werknemer ontvangt de waarschuwingen in de periode van 2002 tot 2008. In 2009 krijgt hij de laatste waarschuwing. Als hij daarna weer de fout in gaat, wordt de werknemer gehoord.  Als hij volgens de werkgever geen verklaring kan geven voor zijn handelswijze, is voor de werkgever is de maat vol.

De vordering

Omdat de werknemer steeds de voortgang en van de de kwaliteit van de productie in gevaar brengt, wordt er een verzoek tot ontbinding, zonder toekenning van een vergoeding, ingediend bij de kantonrechter. De werknemer vindt dat er geen reden is om hem te ontslaan. Mocht de rechter toch de ontbinding uitspreken, dan vindt hij dat hij recht heeft op een vergoeding van € 60.000.

Het oordeel

De kantonrechter leidt uit het aantal aangeleverde stukken (17 stuks) af dat de werkgever de werknemer vaak op zijn gedrag heeft aangesproken. Daarnaast is niet gebleken dat de werknemer ooit protest heeft aangetekend tegen de schriftelijke waarschuwingen. Hij heeft zelfs de laatste twee waarschuwingen ondertekend. De werknemer wist dus dat hij een laatste kans kreeg.

De kantonrechter vindt het redelijk dat de werkgever geen hoop meer heeft op goed functioneren van de medewerker. Een zinvolle voortzetting van de arbeidsrelatie behoort daarmee niet meer tot de mogelijkheden. Daarom is er volgens de kantonrechter sprake van veranderde omstandigheden.  Het verzoek wordt toegewezen en de werknemer krijgt geen ontslagvergoeding omdat de situatie geheel zijn eigen schuld is.

Besparen door investeren

Dit arrest geeft weer eens aan dat begeleiding van niet goed functionerende medewerkers loont. De werkgever kwam hier uit de strijd zonder verdere kosten. Maar normaal gesproken wordt bij een ontbinding van een arbeidsovereenkomst een ontslagvergoeding toegekend op basis van de kantonrechtersformule. In dit geval zou dat ruim € 35.000 kunnen zijn. Uit het arrest is af te leiden dat het om een niet zo jonge medewerker gaat, die minimaal 9 jaar in dienst is. Stel dat de man 54 jaar is, dan tellen zijn dienstjaren tussen de 45 en 55 jaar anderhalf keer mee. Dat brengt de A-factor minimaal op 9 x 1,5= 13,5. De B-factor (salaris) is minimaal € 2.700. Bij een neutrale C-factor (C=1) komt de ontslagvergoeding dan uit op € 36.450.

Bron: LJN BJ6959
rechtbank Zwolle
Procedure: eerste aanleg
Datum: 14 juli 2009

Door mr. Ingrid Kooijman

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.