‘Intentie is belangrijk bij Het Nieuwe Werken’

3

Wanneer bedrijven Het Nieuwe Werken alleen invoeren om kostenbesparingen door te voeren, is dat eigenlijk te mager. De intentie zou duurzaamheid moeten zijn.

Daarom spreekt Ad Bijma van Agentschap NL liever over Het Duurzame Nieuwe Werken.

Bijma is programma-adviseur ‘Leren voor Duurzame Ontwikkeling’ bij Agentschap NL. Doel van het programma is het ontwikkelen, ondersteunen en verspreiden van kennis over duurzame ontwikkeling. Het programma richt zich in het bijzonder op de overheids- en onderwijssector.

Duurzame nieuwe werken

Sommige bedrijven, zegt Bijma, vullen Het Nieuwe Werken op een heel instrumentele manier in: ‘Ze gebruiken het om geld te besparen op werkplekken en reiskosten. Maar volgens mij i s dat niet de juiste manier. Het Nieuwe Werken werkt vooral wanneer je erin slaagt de organisatiedoelstellingen te verbinden met de doelstellingen van individuele mensen en die van de samenleving. Het werkt wanneer mensen zinvol kunnen leven, ook omdat ze weten dat hun werk bijdraagt aan een betere samenleving. Wanneer je het vanuit die intentie bekijkt, zie je niet alleen kostenbesparingen, maar ook een stip op de horizon.’

Daarom spreekt Bijma liever over Het Duurzame Nieuwe Werken. ‘Je doet het dan binnen een bredere context. Een context die op meer is gericht dan winstmaximalisatie. Ons programma richt zich op duurzaamheid, omdat we vinden dat de 3 P’s in een juiste verhouding moeten staan.’

People, planet, profit

Een juiste balans tussen deze 3 P’s dus. Toch is de People-kant relatief onbekend: ‘Duurzaamheid gaat vaak over Planet, omdat dat goed meetbaar is en tot de verbeelding spreekt. Maar we hebben erg veel moeite te kijken naar de menselijke kant, de People-kant.’

In het verleden is natuurlijk wel aandacht besteed aan verschillende onderwerpen, zegt Bijma: ‘vanaf midden jaren negentig kregen we aandacht voor slechte arbeidsomstandigheden in ontwikkelingslanden. Maar pas sinds een paar jaar kijken we in het Westen ook nadrukkelijk naar de positie van werknemers in onze eigen bedrijven. Het is relatief nieuw dat we niet top-down organiseren maar van onderop. En dat we maximaal gebruik willen maken talenten en een omgeving willen scheppen waarin mensen zo goed mogelijk kunnen bijdragen.’

Andere mensen

Soms vraagt een koerswijziging (richting duurzaamheid) ook om een ander soort mensen. ‘Als ik met P&O’ers praat die bij de overheid werken, zeggen ze dat ze andere competenties in hun organisatie nodig hebben. Vroeger was het belangrijk dat medewerkers regels konden bedenken en handhaven. Nu hebben we mensen nodig die de regels samen met allerlei externe groepen opstellen. Netwerk- en procesvaardigheden worden voor deze ambtenaren steeds belangrijker.’

Voorbeeld

Gevraagd naar een mooi voorbeeld van Het Duurzame Nieuwe Werken, noemt Bijma zijn afdeling binnen Agentschap NL. ‘Misschien een beetje flauw, maar we zijn hier echt inspirerend bezig. Vaak is duurzaam personeelsbeleid in organisaties afhankelijk van individuen, al dan niet gesteund door een P&O’er. Bij ons is het echt verankerd in de hele organisatie. Ook het management heeft die focus en laat ons de ruimte. Daardoor kunnen we ons werk organiseren met veel vrijheid en verantwoordelijkheid, èn veel aan competentieontwikkeling doen. Daardoor is er veel passie en betrokkenheid op onze werkvloer.’

Duurzame HRM in P&Oactueel

In de volgende papieren editie van P&Oactueel vindt u meer over duurzaam personeelsbeleid. In het artikel kijken we naar P&O-afdelingen die juist in deze economische tijd beginnen met duurzaamheid.

Basti Baroncini, redacteur P&Oactueel.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

3 reacties

 1. schaduwfractielids op

  Dat zijn stellingen van, wie bedondert wie.
  Schande dat het zo moet gaan en aan het einde van de periode geen oplossing aandragen, daar doet een werkgever een greep in de pot voor het nieuwe werken.

 2. Andries Bongers op

  Het artikel staat vol met zaken, die we in het verleden al lang hebben bedacht. Niks nieuws dus. Ik wacht nog op de kreet “Het Meer Duurzame Nieuwe Werken”. Gewoon eindelijk eens Modern Personeelsbeleid uit de jaren ’80 , met een “platte” organisatie gaan uitvoeren!

 3. Henk Horsman op

  Ben het zeer eens met de inhoud van dit artikel. HNW is in deze zin te vergelijken met de spreekwoordelijke ijsberg. Het gaat in de praktijk vaak over hetgeen we zien boven het oppervlak: flexibele werkplekken en ICT ondersteuning. Minder vierkante meters en sneller en effici?nter je werk kunnen verrichten. Kortom: het bespaart harde Euro’s! Echter als het niet zichtbare deel van de ijsberg – te weten de mens en de (leiderschaps)cultuur – onvoldoende aandacht krijgt, zal invoering van HNW ongetwijfeld het effect hebben van een boemerang. Morrende medewerkers, tegenwerkingen, onbegrip en dergelijke. Nog eens kijken wat dan het uiteindelijk het kostenbesparende effect zal zijn. Bij juiste aandacht kunnen we spreken over Duurzaamheid met de 4 P’s. Jawel, de 3 P’s met als aanvulling Pleasure!

  Reacties welkom!