‘In 2014 wordt het goedkoop om te ontslaan’

19

Voor werkgevers kan het gunstig zijn om tot 2014 te wachten met het ontslaan van werknemers. Dat is volgens RechtNet Advocaten een gevolg van de afspraken over het ontslagrecht in het Lenteakkoord.

In het Lenteakkoord zijn twee belangrijke dingen afgesproken over het ontslagrecht:

 1. Het is voor werkgevers vanaf 2014 niet meer nodig om vooraf bij het UWV toestemming te vragen om een werknemer te ontslaan. Een werknemer kan alleen achteraf naar de rechter stappen om zijn ontslag aan te vechten.
 2. Een drastische verlaging van de huidige ontslagvergoeding voor werknemers per 2014.

Nieuwe situatie
Volgens het nieuwe plan krijgt een ontslagen werknemer slechts een vergoeding van een kwart- maand per gewerkt dienstjaar, met een maximum van zes maanden. Deze veel lagere vergoeding, mag bovendien door de ontslagen werknemer niet meer vrij besteed worden, maar dient gebruikt te worden voor het vinden van nieuw werk. Het vinden van nieuw werk kan betekenen dat het geld besteed moet worden voor bijvoorbeeld begeleiding of om- en bijscholing.

Voordelig voor werkgevers
Volgens Remko Vos, arbeidsrechtadvocaat bij RechtNet Advocaten, gaan de nieuwe afspraken erg ver: ‘Meer soepelheid is prima, maar ze zijn mijns inziens nu wel wat doorgeslagen hiermee; ik kan me goed voorstellen dat werknemers hier niet blij mee zijn. Aan de andere kant: voor werkgevers biedt het voordelen.’

Makkelijk van ouderen af
In de nieuwe regels is het vooral makkelijker om van ouderen ‘af te komen’: ‘Voorheen was je als werkgever een flinke som geld kwijt. Een ontslagen oudere kon zo 40 tot 45 gewogen dienstjaren meenemen naar de kantonrechter. Dat liep financieel aardig in de papieren. Met de toekomstige regels blijft daar nauwelijks iets van over: werkgevers zijn straks nog maar een fractie kwijt van de huidige ontslagvergoeding.’
Maar er is nog iets anders, zegt Vos: ‘Ik begrijp nog niet helemaal wat er in het Lenteakkoord staat, maar als je de tekst strikt interpreteert, zou het wel eens zo kunnen zijn dat je via de UWV-route helemaal geen geld meer kwijt bent als werkgever. Misschien zijn de vijf partijen het vergeten te regelen, misschien is het echt zo bedoeld; ik weet het niet. Het is dus nog even afwachten.’

Goedkoop ontslaan
Wachten tot 2014 met het ontslaan van een werknemer zal in de meeste gevallen voordeliger uitpakken voor werkgevers. ‘Wanneer werkgevers voor 2013 een reorganisatie op de planning hebben staan, kan het op deze manier verstandig zijn om nog even te wachten tot 2014. Er bestaat een kans dat je dan flink minder geld kwijt bent.’

En voor die tijd? Ook!
Maar ook voor die tijd zal de ontslagvergoeding omlaag kunnen, zegt Vos. ‘In de nieuwe plannen moet de werknemer de ontslagvergoeding verplicht besteden aan het vinden van nieuw werk. Daar zal hij in sommige gevallen niet om staan te springen. Hier ligt voor beide partijen dus een mogelijkheid om een akkoord te sluiten, zodat de werknemer voor 2014 kan worden ontslagen en alsnog een ontslagvergoeding in eigen zak kan steken. Voor de werkgever zal dit voordeliger uitpakken doordat deze een lagere vergoeding kan overeenkomen dan wettelijk staat voorgeschreven. Hij maakt dan in feite gebruik van de zwakke positie van de werknemer.’

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

19 reacties

 1. Ik ben het helemaal met Lieke eens. Overigens hebben werkgevers, wanneer er een noodzaak tot reorganiseren is, doorgaans de luxe niet om 1,5 jaar hiermee te wachten. De kans is aanwezig dat er dan niets meer te reorganiseren valt.

 2. Pleuni Depmann op

  Meneer Vos zegt terecht dat hij nog niet helemaal begrijpt wat er in het Lente-akkoord staat. Hij is niet de enige. Voor de werknemer blijft toch de mogelijkheid bestaan om naar de kantonrechter te stappen om een uitspraak te krijgen over al of niet kennelijk onredelijk ontslag?

 3. Wim de Jong op

  Bovendien is het nog zeer de vraag of alles wat er in het lenteakkoord staat, daadwerkelijk doorgang zal vinden.

 4. Mr. P. Raven op

  Geachte,

  Met interesse uw artikel gelezen. De vraag is echter of, nu de politiek reeds op een aantal andere onderdelen uit het akkoord is gaan schuiven, of dit onderwerp ook niet zal sneuvelen.

  Hartelijke groet,
  Mr. P. Raven
  High Touch Executice Seaech

 5. Andr? Romeyn op

  Als je ziet hoe de politiek nu al terugkrabbelt op de belasting op de reiskostenvergoeding, dan ligt het voor de hand dat de nieuwe ontslagregels niet op deze manier zullen worden uitgevoerd. Eerst zien, dan geloven.
  Daarna kunnen de juristen weer hun hart ophalen, maar speculeren maakt mensen alleen maar onzeker.

 6. De kop van het artikel “bekt” mooi. Echter, de inhoud ervan is wel riskant voor de geloofwaardigheid van PenOactueel.

 7. A.F. Bongers op

  De ontslagvergoeding bestaat eigenlijk helemaal niet. Het is een tegemoetkoming voor een kennelijk onredelijk ontslag, waarbij of de werkgever op voorhand in overleg of de kantonrechter een redelijke afkoopsom bepalen. Maar bij een goed dossier of duidelijk economische redenen is er helemaal geen ontslagvergoeding. En als de vakbonden eindelijk eens klaar zijn met zichzelf, komn ze misschien ook nog eens een keer in het geweer.

 8. Hervorming van het ontslagrecht was helemaal niet nodig. Werkgevers die hun dossiers op orde hebben kunnen makkelijk, en goedkoop, van hun werknemers af. Dat heet; ” een dossier opbouwen”. Verder is de route via UWV ook een fluitje van een cent. De toets stelt niets voor, men hoeft enkel “aannemelijk” te maken dat… Bedrijfseconomische redenen kunnen altijd aangevoerd worden en dat wordt al helemaal niet getoetst door UWV, simpelweg omdat er de deskundigheid niet voor is. Tenslotte is het natuurlijk een fopspeen om te denken dat werkgevers bij een soepeler ontslagrecht meer mensen aan zullen nemen. Dit zal enkel gelden voor de jonge, goedkope krachten. De oudere werknemers zullen en masse buiten geknikkerd worden. Daarom, hier hoeven we niet blij mee te zijn. De rechtsbijstandsverzekeraars zijn de enigen, en misschien de vakbonden, die hier garen bij spinnen.

 9. Wederom een zeer slechte ontwikkeling. Ouderen goedkoop op straat, die komen niet meer aan de bak. Krijgen een ww uitkering van 70% van het laatsverdiende loon en daarna een AOW van 70% van 70% van de ww uitkering. Veel meer mensen dus op of onder bijstands niveau in NL en armoede en criminaliteit nemen toe. Ik denk dat ze in de politiek in de war zijn met de ontslag regeling / wachtgeldregeling voor ambtenaren. Die moet men afschaffen. Of zoals de gemeenten doen, ze moeten bezuinigen dus doen een aanname stop, houden door reorganisatie mensen over, nou dan creeeren we voor die mensen gewoon een nieuwe functie. En voor het teveel aan werk op de oude afdeling van die medewerker huren we gewoon via een detacheringsburau een dure kracht in waardoor we nu 3x het jaarsalaris van de herplaatste medewerker kwijt zijn.

 10. Ik vraag mij af of dit ook gaat gelden voor ambtenaren. De wet gaat toch boven CAO? Anders lijkt het mij dat je met succes een procedure kan starten omdat men dan niet uit wil gaan van het gelijkheidsbeginsel. Werk is werk. Of ik ambtenaar ben of niet, is niet relevant.

 11. HR manager op

  De vraag is ook hoe kritisch de rechtspraak zal zijn als het ontslag door werknemer wordt aangevochten. Indien rechter het ontslag als onredelijk beschouwd, ontstaat er een situatie dat werkgever en werknemer in een onwerkbare situatie zijn beland en wellicht alsnog de zaak ‘financieel’ gaan schikken.

  Wat zich een hoop mensen niet realiseren is dat WW over het dagmaximum word berekend. Dit gaat m.n. de hogere inkomens serieus raken.

 12. Manuela Paumen op

  Ik ben het oneens met het artikel. Wachten met ontslag verlenen is een bedreiging voor de bedrijfscontinu?teit.
  Het huidige ontslagrecht biedt de werkgever flexibiliteit. Hij heeft de keuze tussen de goedkope of de dure route. Voor de belangen van een werknemer wordt door het UWV of de kantonrechter preventief en op onafhankelijke wijze gewaakt.
  (Dat een ontslagvergunning zo lastig te verkrijgen zou zijn, is bovendien een mythe. Wie een goede ontslagreden aannemelijk maakt, verkrijgt een ontslagvergunning.) Als de plannen uit het lenteakkoord doorgaan, verdwijnt die flexibiliteit en wordt elk ontslag duur. Ik voorzie een grote terughoudendheid in het aangaan van arbeidsovereenkomsten bij de veruit grootste groep van werkverschaffers, het MKB.

 13. Wachten tot 2014? Dat doet toch ernstig afbreuk aan de objectieve noodzaak tot ontslag, zeker als het om bedrijfseconomische redenen is. De aanwezigheid van zo?n berekenende opstelling/gedraging is dan toch eens te meer reden om voorstanders te bevragen naar de onderbouwing van hun stelling dat het op de voorgestelde manier anders moet en ook kan.

  Al voor het Lente-akkoord zijn er politici en werkgeversorganisaties geweest die versoepeling van het ontslagrecht als stokpaardje berijden.

  Laten Pechthold, Wientjes c.s. eerst eens antwoord geven op de volgende zaken:
  1. Op welk(e) onderzoek(en) is de stelling gebaseerd dat werkgevers meer mensen zullen aannemen als gemakkelijker kan worden ontslagen?;
  2. Wat zijn de voorspellingen voor de diverse leeftijdsgroepen afgezet tegen hun inkomen en wat betekent dat bv voor de binnenlandse afzetmarkten?
  3. Aub in het voorgaande kader ook een beschouwing over de effecten voor het langer moeten doorwerken?
  4. In de hogere echelons is het gebruikelijk om in de contracten afkoopsommen op te nemen bij be?indiging. Wordt dit ongemoeid gelaten of wordt er ook wat gedaan aan deze rechtsongelijkheid?
  5. Zal in een arbeidsmarkt die door vergrijzing en ontgroening tendeert naar een tekort aan medewerkers de voorgestelde versoepeling niet leiden tot een (extra) prijsopdrijvend effect voor de personeelskosten?
  6. Het ontslagrecht is in vele tientallen jaren gevormd. Er hangen ook veel andere arbeidsrechtelijke dingen mee samen: opzegverbod bij ziekte, opzegtermijn, concurrentiebeding, etc. Wat zijn de consequenties voor deze rechtsfiguren en wil werkgevend Nederland dit wel?
  7. De beroepsbevolking is financi?le verplichtingen (met name hypotheken) aangegaan op basis van een zekere mate van inkomenszekerheid. Valt de deur voor het vlottrekken van bv de woningmarkt -als de baanzekerheid voor een nog grotere groep meer op losse schroeven komt te staan- niet helemaal op slot? En wat zijn de totale economische effecten daarvan?
  8. Leidt een vermindering van de ontslagvergoeding in combinatie met een verplichting om een deel aan te wenden voor om- en bijscholing en afgezet tegen bestaande financi?le verplichtingen een grotere druk op WW en bijstand en/of tot sociale chaos?
  9. En ?misschien wel het belangrijkste vraagstuk- voor wat betreft P&O: wat is de consequentie van dit alles op de motivatie binnen de onderneming en de bedrijfscultuur?

 14. Misschien is het een idee dit systeem al met ingang van 12 september a.s. in te voeren voor alle mensen die op VVD, CDA, Christen Unie, Groen Links en D66 stemmen.

  En voor de politici van deze partijen met onmiddellijke ingang.

 15. Waar blijven de bonden nu met hun afkeur van dit knots gekke plan.
  ouderen en zwakke werknemers worden hier door genaaid en komen nooit meer de arbeidsmarkt op. en het eerste wat dan gebeurd is de lidmaatschap van je vakbond op zeggen want je moet toch ergens op bezuinigen.

 16. In 2014 wordt het niet in alle gevallen goedkoper om medewerkers te ontslaan. Er wordt in dit artikel alleen gesproken over de verlaging van de ontslagvergoeding, maar niet over de verandering van de WW. In het Lenteakkoord staat namelijk ook dat werkgevers straks de eerste zes maanden WW van ontslagen werknemer voor hun rekening moeten nemen.

 17. Ja hoor , 29-10-2012 ; De beperking ontslagvergoeding is een feit! Nu maar afwachten hoe de economie , en met name de huizenmarkt helemaal naar de “……” gaan! Nog meer ontslagen mensen die hun onerkoopbare huis moeten verkopen!

 18. Mensen ontslagvergoeding, Nooit

  Wanneer wel, dan in 2014 een massa ontslag golf onder ouderen.

  WIE BEDENKT ER ZO IETS?

 19. Mensen ik bedoelde, ontslagversoepeling, dat nooit

  Wanneer dat gebeurd,dan krijgen we een massa ontslag golf onder ouderen.

  wie bedenkt er zo iets.