Immateriële schadevergoeding na kennelijk onredelijk ontslag

1

Een bedrijf ontslaat bij een reorganisatie een werknemer die al 20 jaar in dienst is zonder hem scholing, outplacement of een vergoeding voor de inkomensschade aan te bieden. De kantonrechter oordeelt dat de werkgever zijn zorgplicht heeft geschonden.

De situatie

Een bedrijf dat in zwaar weer verkeert, krijgt een vergunning van het UWV voor het ontslag van  een 49-jarige verkoper die al 20 jaar in dienst is.
Tijdens de aanvraagprocedure heeft het bedrijf geen enkel contact gehad met de werknemer over het dreigende ontslag. Ook is geen outplacement-traject aangeboden, geen extra scholing of ook maar een gesprek gevoerd over de financiële gevolgen van het ontslag. De werknemer is kostwinner en gaat er na ontslag € 800 per maand op achteruit.

De vordering

De werknemer stapt na zijn ontslag naar de rechter omdat hij het ontslag kennelijk onredelijk vindt.
Hij vordert een schadevergoeding van, afgerond, € 51.000.
De werkgever stelt het bedrijf geen geld voor een ontslagvergoeding.

Het oordeel

De kantonrechter vindt dat het bedrijf zich niet als goed werkgever heeft gedragen en acht een vergoeding wel op zijn plaats. De inkomensdaling van de werknemer moet voor een periode van 6 maanden door de werkgever betaald worden. Het zal geruime tijd duren voordat de werknemer een andere baan zal vinden, gezien zijn leeftijd en eenzijdige werkervaring.
Daarnaast is een immateriële vergoeding op zijn plaats vanwege de manier waarop de werkgever met de werknemer is omgegaan. De rechter stelt de totale vergoeding vast op € 7.500.

Hulp bij zoeken naar werk

De reden om het ontslag als kennelijk onredelijk te bestempelen is de manier waarop de werknemer is ontslagen en de voorwaarden waaronder hij is ontslagen: De werkgever had de werknemer moeten helpen bij het zoeken naar een nieuwe baan, bijvoorbeeld door een outplacement-traject of scholing aan te bieden. De kosten daarvan heeft de rechter laten meewegen in de vergoeding.

Scholingsplicht voor werkgever?

Een werkgever is niet verplicht om de werknemers voortdurend scholing aan te bieden maar een reorganisatie en een dreigend ontslag na een lang dienstverband scheppen wel verplichtingen voor de werkgever, aldus de rechter.

LJN BP6067
Kantonrechter Zaandam
Immateriële schadevergoeding na ontslag
Eerste aanleg
24 februari 2011

Door mr. Ingrid Kooijman

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

1 reactie

  1. is het bij het indienen van een procedure voor kennelijk onredelijk ontslag noodzakelijk om een financi?le onderbouwing voor de geleden immateri?le schade te geven (indien mogelijk) of is het voldoende om aan te geven dat er van inmateri?le schade sprake is?