HR-ratio blijft redelijk stabiel: 1 op 50

3

Een discussie die met enige regelmaat oplaait is die over de toegevoegde waarde van HR. Hoe verkopen we onszelf? Hoe kwantificeren we onze bijdrage aan het bedrijfsresultaat? En nog een stapje terug: wat doen we eigenlijk?

Omdat deze discussie in economisch onzekere tijden als deze uiterst actueel is, deed P&Oactueel onderzoek naar HR-kengetallen. 162 HR-professionals gaven antwoord op ons vragenlijstje, waardoor een aardig beeld ontstaat van de breedte (of in sommige gevallen de engte) van het vakgebied.

Grootte van de afdeling

Uit het onderzoek blijkt allereerst dat de helft van de organisaties werkt met een HR-afdeling van 1 tot 3 fte. Een kwart van de organisaties doet het met 1 fte of minder en een vijfde met 4 tot 10 fte. Slechts een klein percentage heeft meer fte op P&O zitten.

Ook de HR-ratio het aantal fte HR op het totale aantal medewerkers laat een gespreid beeld zien. Bij een op de drie bedrijven is 1 fte HR beschikbaar voor ongeveer 50 medewerkers en bij ietsje minder bedrijven (29 procent) is er 1 fte voor 100 medewerkers.

In dit onderzoek laten de categorieën 1 fte op 150, 200 en 250 medewerkers beduidend lagere percentages zien, respectievelijk 15, 6 en 8 procent. Overigens zijn ook hier uitschieters mogelijk: bij sommige bedrijven is 1 fte HR op ruim 500 medewerkers beschikbaar. Ondanks deze uitschieters van organisaties die het lukt de HR-ratio flink op te schroeven door een aantal HR-taken te automatiseren en met behulp van employee self service bij de medewerkers zelf neer te leggen, is de HR-ratio sinds het begin van deze eeuw eigenlijk nauwelijks veranderd.

Uitbesteding van taken

Van de ondervraagden gaf ongeveer een op de drie aan dat er taken worden uitbesteed die traditioneel behoren tot het HR-domein. Gevraagd naar wat er dan precies wordt uitbesteed, komen er twee belangrijke antwoorden naar voren: salarisadministratie en werving & selectie. Alle andere HR-bezigheden van het doorvoeren van reorganisaties tot informatieverstrekking over pensioenen worden ook genoemd, maar beduidend minder vaak. Om het beeld over uitbesteden genuanceerd te houden: 71 procent van de respondenten zegt geen HR-taken uit te besteden. De overgrote meerderheid dus.

Competentiemanagement

Uit het onderzoek blijkt verder dat de helft van de bedrijven een vorm van competentiemanagement gebruikt (en de andere helft dus niet). Als we kijken naar de concrete invulling daarvan, dan zijn er wederom twee antwoorden die de boventoon voeren: bij werving & selectie en bij beoordelings- en functioneringsgesprekken. Opvallend is dat slechts een handjevol bedrijven competentiemanagement inzet bij de ontwikkeling op competenties (zoals opleidingen) of een langduriger personeelsplanning. Eén van de ondervraagden heeft van competentiemanagement écht werk gemaakt: hij of zij schrijft dat ‘ kerncompetenties en functiegerelateerde competenties zijn beschreven in een competentiebibliotheek en (dat) per competentie het gedrag (is) beschreven in vier niveaus’ .

Arbeidsvoorwaarden

Van de ondervraagden zegt 36 procent dat er binnen de organisatie flexibele arbeidsvoorwaarden mogelijk zijn. Maar gekeken naar wat die flexibiliteit dan werkelijk inhoudt, zou de andere 64 procent waarschijnlijk ook ‘ ja’ hebben geantwoord. De flexibiliteit bestaat namelijk vooral uit flexibele werktijden en het kopen/verkopen van extra vrije dagen. Daarnaast is er een breed pallet van andere mogelijkheden, zoals een lidmaatschap van een vakbond, een fiets of een auto van de zaak, bedrijfsfitness, een pc-regeling, de aanschaf van vakliteratuur et cetera. Een aantal respondenten zegt de flexibele arbeidsvoorwaarden aan te bieden op basis van cao-afspraken.

Verzuimpercentage

Tot slot vroegen we u naar het verzuimpercentage van uw organisatie. Zoals u in de grafiek op deze pagina kunt zien, zijn de getallen hier zeer divers. Sommige organisaties doen het zeer goed, terwijl er bij andere nog het nodige werk te verrichten lijkt. Wat tevens een nieuw bewijs lijkt voor de actualiteit van de discussie over de toegevoegde waarde van HR.

 

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

3 reacties

 1. T. Kelderhuis op

  Vreemd dat steeds weer bewezen moet worden dat P&O toegevoegde waarden heeft?

 2. d'hondt erik op

  wat ik hier mis is d
  1. de invloed van het gebruik van ge?ntegreerde Hr-systemen (SAP,…) op de HR-ratio
  2. de relatie tussen de organisatiegrootte en de HR ratio