Hoogte ontslagvergoedingen met 25% gedaald

0

In 2009 steeg het aantal ontbindingsverzoeken met 25%. Maar in dat eerste jaar van de nieuwe kantonrechtersformule kelderde de hoogte van de vergoeding meteen met 25%.

Dat blijkt uit de jaarlijkse analyse van de gepubliceerde ontslagzaken in het blad ArbeidsRecht.

Niet altijd een vergoeding

Voor bijna 30.000 werknemers werd in 2009 bij de kantonrechter om ontbinding van de arbeidsovereenkomst gevraagd. Het grootste deel (61%) van die verzoeken werd gehonoreerd. Maar niet al die werknemers kregen een ontslagvergoeding mee: 17% van hen ging met lege handen naar huis.
Dat 30% van de aanvragen werd afgewezen, was meestal aan de werkgever zelf te wijten. Ziekte van de werknemer of schending van de re-integratieverplichtingen was vaak de reden om het verzoek af te wijzen. Dat blijkt uit de jaarlijkse analyse van mr. Kruit en prof mr. Loonstra van de gepubliceerde ontbindingsuitspraken (249 stuks)*.  Hun uitgebreide artikel in het tijdschrift Arbeidsrecht bevat onder meer de aantallen ontbindingen, toe-en afwijzingen en informatie over de berekeningsmethode van de ontslagvergoeding.

Hoogte vergoeding en correctiefactor

Om een realistisch beeld te kunnen schetsen hebben de auteurs bij de hoogte van de toegekende vergoedingen de middelste 60% genomen. Zonder die nuancering zouden de cijfers wel erg vertekend zijn door één hele hoge ontslagvergoeding die in 2009 werd toegekend: 19,47 maanden per dienstjaar!*2  De hoogte van 1,35 maandsalaris per dienstjaar is waarschijnlijk het meest interessante cijfer voor werkgevers. Het geeft een beeld van wat ze bij een ontbindingsprocedure gemiddeld aan kosten kunnen verwachten.
De correctiefactor die een vergoeding opleverde, varieerde van 0,25 tot maximaal 2. Er werd  in 2009 minder vaak een correctiefactor van meer dan 1 toegepast. Maar in 2010 is intussen al een  correctiefactor van C=3 gesignaleerd.

Kantonrechtersformule of vergoeding naar billijkheid?

2009 was het jaar van de invoering van de nieuwe kantonrechtersformule. Het lijkt er op dat die zijn doel heeft bereikt: de hoogte van de ontslagvergoeding daalde met 25%.
Maar niet in alle gevallen werd die formule toegepast. De kantonrechters kenden bij 28% van de ontbindingen een vergoeding naar billijkheid toe. En die vergoedingen waren meestal een stuk hoger: gemiddeld 2,40 maandsalarissen per dienstjaar. Over de reden waarom de vergoeding naar billijkheid zo vaak toegepast wordt, zeggen de auteurs niets. Maar gezien de hoogte van de vergoeding lijkt het er op dat de kantonrechters in die zaken de vergoeding volgens de kantonrechtersformule gewoon te laag vonden.
Gemiddeld toegekende ontslagvergoedingen (maanden per dienstjaar)

Maanden per dienstjaar Aantallen*
Alle ontbindingen met vergoeding 2,08 83
Middelste 60% met vergoeding 1,35 23
Inclusief C=0 0,76 75

* van de 249 gepubliceerde uitspraken

Werknemersverzoek lucratief

Ook werknemers kunnen een verzoek tot ontbinding indienen. In 2008 leidde dat meestal tot een aanzienlijk lagere vergoeding. Dat tij is gekeerd. Het aantal werknemersverzoeken daalde wel ten opzichte van 2008 met de helft maar de toegekende vergoeding was hoger dan gemiddeld. Overigens werd de helft van de werknemersverzoeken afgewezen.

* ArbeidsRecht aflevering 6/7 2010, Statistiek ontbindingsvergoedingen 2009: vuurwerk in ontslagland! mr. P. Kruit en prof. mr. Loonstra

* 2 JAR 2009/153

Alle ontbindingsuitspraken met vergoeding 2009 naar leeftijd

Leeftijd Gemiddeld aantal maanden per dienstjaar minste/meeste maanden per dienstjaar
Onbekend 2,54 0,45 / 3,00
Tot 35 1,15 0,45 / 2,83
35 tot 45 1,60 0,30 / 3,48
45 tot 55 2,79 0,16 / 19,47
55+ 1,49 0,08 / 3,24
Totaal 2,08 0,08 / 19,47

Door mr. Ingrid Kooijman

Meer over Ontslag »

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.