Hoger loon, slechtere prestatie

2

Bedrijven waar CEO’s en commissarissen onverklaarbaar veel verdienen, presteren slechter dan bedrijven waar de hoogte van de beloningen voor de top regulier zijn.

Dat blijkt uit onderzoek van Eddy Cardinaels, hoogleraar Management Accounting aan Tilburg University.

Uit het onderzoek blijkt dat bestuursvoorzitters gemiddeld genomen fors meer verdienen in bedrijven waar de commissarissen ook onverklaarbaar hoge vergoedingen ontvangen. Volgens Cardinaels is er bij hoge beloningen soms een onderdeel dat niet te verklaren valt: ‘Een CEO van een multinational verdient meer dan die van een MKB-onderneming. Dat is logisch: hij krijgt meer geld omdat hij meer mensen onder zich heeft, omdat hij internationaal opereert, et cetera. Maar zelfs wanneer voor al die variabelen gecorrigeerd wordt, blijft er soms een stuk extra beloning over dat niet te verklaren is. Het is dan eigenlijk te hoog in vergelijking met de rest van de markt.’

Verklaring

Maar hoe komt het nu dat bestuursvoorzitters meer verdienen als de commissarissen ook meer krijgen? Houden de topmensen elkaar een hand boven het hoofd? Cardinaels: ‘Mijn vermoeden is dat er inderdaad minder scherp toezicht wordt gehouden. Je bent als commissaris wellicht minder kritisch wanneer je meer geld krijgt.’
Dat vermoeden wordt gestaafd door de prestaties van de bedrijven. ‘Je zou verwachten dat bedrijven waar onverklaarbaar veel betaald wordt aan de top, ook betere resultaten behalen. Immers: meer prikkels, meer prestaties. Maar dat is niet het geval. Integendeel: deze bedrijven presteren juist slechter.’

Oplossing

Cardinaels stelt dat het tijd is dat de Code Tabaksblat expliciet regels stelt aan de hoogte van commissarisvergoedingen. ‘Voor CEO’s zijn de regels in Tabaksblat al behoorlijk dichtgetimmerd, maar voor commissarissen is er nog maar weinig geregeld. Het zou goed zijn als er richtlijnen in worden opgenomen over wat een normale beloning is in een bepaald bedrijf. Bijvoorbeeld: de commissaris van een nationaal opererend bedrijf met 1000 medewerkers, krijgt…’
Het kenmerkende aan Tabaksblat is dat het een vrijwillige Code is. Zou de Code een dwingend karakter moeten krijgen? ‘Ik ben geen voorstander van een wettelijke regeling. Laat de markt zijn werk doen, anders verlies je misschien de echte talenten die voor zo’n wettelijk salaris in Nederland niet aan de slag willen. Laat het aan de markt over, maar kijk er wel kritisch naar.’

Stijgende vergoedingen

De vergoedingen van de commissarissen zijn de laatste jaren sowieso enorm gestegen. Een mogelijke verklaring is dat deze stijgingen een weerspiegeling zijn van de toegenomen druk op de verantwoordelijkheden van een commissaris. Enkele jaren geleden bleek bij schandalen (bijvoorbeeld Ahold) dat het toezicht steken had laten vallen. Sinds die tijd worden hogere eisen gesteld aan het toezicht, en dat heeft dus een opwaarts effect op de beloning.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

2 reacties

  1. chris lemmens op

    Verschil in betaling tussen CEO en MKB directeur is niet het enige verschil. Een gemiddelde MKB directeur voelt (iha) ook meer verantwoordelijkheid voor zijn personeel en organisatie. Daarnaast kan hij zich niet verschuilen achter allerlei facades om eigen tekortkomingen te dekken. Het zou een goede ontwikkeling zijn wanneer beloning ??k bij de corporates in lijn zijn met hun daadwerkelijke toegevoegde waarde en bijdrage. Kan (en mag uiteraard) nog altijd een behoorlijke som zijn, maar wordt iig wel gerelateerd aan een re?le prestatie.

  2. Het wordt hoog tijd dat we eens ophouden met excorbitante hoge beloningen voor genoemde werkzaamheden. Het denken dat we met hoge beloningen slimmere/beter presterende mensen binnenhalen is absolute kul. Ik durf te beweern dat er voldoende betroken en slimme mensen te vinden zijn die ondernemingen goed kunnen leiden.