Hof: toch geen opbouw vakantiedagen tijdens hele ziekte

1

Het Hof Amsterdam honoreert een beroep op de opbouw van vakantiedagen tijdens de hele ziekte niet. Het toestaan van het beroep zou een oordeel in strijd met de wet opleveren. De kantonrechter Utrecht redeneerde in oktober nog dat de afwijzing van een zo’n beroep, gezien de uitspraak van het Hof van Justitie, onaanvaardbaar is naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid.

De situatie

Een leidinggevende van een technische dienst is sinds april 2004 arbeidsongeschikt. Zijn arbeidsovereenkomst is per 1 januari 2007 door de kantonrechter ontbonden waarbij hij een vergoeding van € 35.000 kreeg. Bij de kantonrechter vordert hij een aantal zaken waaronder de uitbetaling van niet-genoten vakantiedagen. De kantonrechter wijst een deel van de vorderingen toe. Ten aanzien van de vakantiedagen oordeelt de rechter dat de werknemer op grond van art. 7:635 lid 4 BW tien vakantiedagen heeft opgebouwd in de laatste zes maanden van de ziekteperiode die moeten worden uitbetaald.

Hoger beroep

De werknemer is het niet mee eens met het oordeel van de kantonrechter en vordert in hoger beroep onder andere betaling van totaal 40 vakantiedagen die hij tijdens de hele ziekteperiode zou hebben opgebouwd. Hij baseert deze vordering op uitleg van de Europese richtlijn door het Europese Hof van Justitie in de zaak Schlutz/Stringer begin dit jaar.

Oordeel Hof Amsterdam

Richtlijn 2003/88/EG beoogt voor elke werknemer, ook voor zieke werknemers, een recht op minimaal vier weken vakantie per jaar. Bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst hebben werknemers recht op uitbetaling van de niet-genoten vakantiedagen. Maar werknemers kunnen zich niet rechtstreeks op de richtlijn beroepen. Daarvoor is eerst omzetting naar nationaal recht nodig. Op de nationale rechter rust nu een zware inspanningsverplichting om zoveel mogelijk richtlijnconform te interpreteren. Het hof acht in dit geval richtlijnconforme interpretatie niet mogelijk omdat dat een oordeel oplevert dat strijdig is met de Nederlandse wet.

Correcte toepassing van de Europese richtlijn zou betekenen dat de werknemer recht heeft op uitbetaling van 40 vakantiedagen, opgebouwd over de hele ziekteperiode, terwijl volgens de Nederlandse wet er maar recht is op uitbetaling van tien, tijdens de laatste zes maanden van de ziekte opgebouwde, vakantiedagen. Het is aan de nationale wetgever om de wetgeving in overeenstemming met de richtlijn te brengen. Het hof wijst de vordering van de werknemer tot uitbetaling van de aanvullende 30 vakantiedagen af.

LJN BK4648
Hof Amsterdam
Hoger beroep
Opbouw vakantiedagen tijdens ziekte, art. 7:635 lid 4  BW en
richtlijn 2003/88/EG
10 november 2009

> Wel recht op vakantiedagen tijdens hele ziekteperiode
> Opbouw vakantiedagen tijdens ziekte loopt door, ook na zes maanden ziekte

Door mr. Ingrid Kooijman

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

1 reactie