Het Nieuwe Werken zorgt soms voor negatieve werk-privébalans

0

Het Nieuwe Werken kent positieve aspecten, maar naarmate werk en privé meer vervlecht raken, zijn er soms ook negatieve effecten te zien.

Dat blijkt uit het onderzoek Het Nieuwe Werken: uitkomst of ondergang voor je privéleven? van Tessa Jans, afgestudeerd Arbeids- en Organisatiepsycholoog aan de Universiteit Utrecht.

Werk-privéinterferentie

Jans deed onderzoek naar interactie tussen het werk- en privédomein, de zogenaamde werk-privéinterferentie. Dat begrip wordt gedefinieerd als: “Een proces waarbij aspecten van de werk- en thuissituatie elkaar wederzijds op een dusdanige manier beïnvloeden dat emoties, cognities en/of gedragingen opgedaan in het ene domein, van invloed zijn op emoties, cognities en/of gedragingen in het andere domein”.

Minder losmaken van werk

Uit het onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat mensen die actief en passief buiten werktijd werken, moeilijker kunnen loskomen van hun werk. ‘Mensen die vaak buiten werktijd rapporten schrijven, mails wegwerken of telefoontjes opnemen, lopen het risico om mentaal dermate gepreoccupeerd te zijn met het werk, dat het moeilijker is om mentaal betrokken te zijn bij activiteiten in het privéleven.’
Uiteindelijk kan deze hoge interactie tussen werk en privé leiden tot verminderde werktevredenheid, verminderde betrokkenheid bij de organisatie, een hoger verloop, verminderde productiviteit en een hoger verzuim. Maar ook op privégebied zijn er nadelige gevolgen: verminderde tevredenheid met het leven, met het huwelijk en met het gezin. Bovendien komen er vaker psychische klachten voor, zoals depressie, angststoornissen, eetstoornissen en burnout.

Beschermende factor

Uit het onderzoek komen ook twee beschermende factoren naar voren, zegt Jans. ‘Wanneer je als werknemer een vertrouwensrelatie hebt met je werkgever èn wanneer die leidinggevende stuurt op prestatie in plaats van aanwezigheid, dan zijn er veel minder risico’s aan Het Nieuwe Werken. Om een voorbeeld te noemen: wanneer je een vertrouwensrelatie hebt met een manager die stuurt op output, heb je de vrijheid om tussen het werk door even de kinderen uit school te halen, waardoor de tijd in je privéleven verbetert. Ook zul je in je privéleven minder vermoeid zijn en zul je je makkelijker los kunnen maken van je werk omdat je gedurende de dag meer energie hebt gekregen op je werk, bijvoorbeeld omdat het bevredigender en zinvoller is.’

Persoonskenmerken

De onderzoekster keek ook naar drie persoonskenmerken: perfectionisme, timemanagement en prestatiemotivatie (prestatiedrang, ambitie en competitiviteit). ‘Opvallend was vooral dat mensen die thuis werken en goed zijn in timemanagement, minder vermoeid zijn omdat ze hun tijd beter kunnen indelen. Perfectionisten zijn daarentegen na een werkdag vermoeider en kunnen zich moeilijker losmaken van het werk. Mensen met meer prestatiemotivatie zullen eerder overwerken waardoor er minder tijd over is voor hun privéleven.’

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.