Het Nieuwe Werken levert nauwelijks winst op

2

Het Nieuwe Werken heeft slechts een kleine impact op taakprestatie, aantrekkelijk werkgeverschap en kennisdeling. Toch zijn dat veelgenoemde redenen voor organisaties om ermee te beginnen.

Dit blijkt uit onderzoek van Profile Dynamics en TNO onder 1.691 medewerkers naar de relatie tussen persoonlijke drijfveren en Het Nieuwe Werken.

Weinig effecten

Veel organisaties beginnen met Het Nieuwe Werken (HNW) omdat ze er positieve effecten van verwachten. Maar als je kijkt naar belangrijke kpi’s  dan zijn die zijn er nauwelijks, zegt Wilma Kuipers, medeoprichter van Profile Dynamics. ‘Niet negatief, maar ook niet positief. Mensen die veel HNW-gedrag vertonen, verschillen gemeten op die kpi’s – gemiddeld niet zo van andere mensen. Dat is best opvallend. Het was bijvoorbeeld lang de gedachte dat HNW de taakprestatie verhoogt. Nu blijkt dat het effect beperkt is.’

Kijken we naar de onderzoeksresultaten, dan zien we dat organisaties het meeste baat hebben bij de verstrekking van ICT-middelen die het makkelijker maken om buiten kantoor te werken. Hierdoor worden werknemers ietsje productiever en waarderen zij hun werkgever iets meer dan gemiddeld.
Sommige HNW-maatregelen hebben zelfs een licht negatief effect. Als medewerkers veel uren buiten kantoor werken, pakt dat niet goed uit voor de waardering van de werkgever. Bovendien brengt dit ook het risico met zich mee dat kennisdeling onder druk komt te staan. Voor organisaties die kennisdeling willen verbeteren, lijkt de invoering van HNW in zijn huidige vorm niet de meest aangewezen weg.

Niet klakkeloos kopiëren

Het Nieuwe Werken past sommige organisaties als een tweede huid, zegt Kuipers, en andere organisaties niet. ‘Er zijn grote verschillen tussen bedrijven, afdelingen en mensen. Daardoor sluit HNW wel of juist niet aan. Nu wordt er vaak gekeken naar bedrijven als Microsoft (of andere bedrijven waar het goed gaat), en dat als blauwdruk gebruikt. Dat is niet overal de juiste weg.’

Verschillende typen mensen

Het gaat om maatwerk. ‘Stel jezelf bijvoorbeeld de vraag of het soort werk van mensen past bij HNW. Plaatsonafhankelijk werken past bijvoorbeeld prima bij verkopers, maar minder bij mensen die vertrouwelijke dossiers verwerken.’

Ook zijn er verschillende karakters. ‘Mensen die van vrijheid en autonomie houden, het fijn vinden om nieuwe dingen te onderzoeken… passen in de kern goed bij HNW. Maar mensen die houden van vastigheid en een taakgerichte aansturing (in plaats van een resultaatgerichte aansturing), daar past de huidige aanpak beduidend minder goed bij. ‘
Het is dus belangrijk om de hele organisatie goed in beeld te brengen. Wie werken er, welke voorkeuren hebben ze en wat voor werk wordt er verricht? ‘Wees kritisch. Wat elders werkt, hoeft dat niet ook bij jou te doen.’

Dóórgaan

Nog één tip wanneer er eenmaal begonnen is met HNW en het niet naar verwachting blijkt te werken. ‘Draai niet meteen alles terug. Mensen raken in de war, en degenen die er wel blij van werden, raken teleurgesteld. Maak een analyse van wat wél werkt en ga daarmee door. Op andere onderdelen moet je misschien iets anders doen. Dóórontwikkelen in plaats van terugontwikkelen.’

Lees ook: HR niet klaar voor Het Nieuwe Werken en ‘Het Nieuwe Werken’ niet bij iedereen populair

Lees meer over:

Over Auteur

Basti Baroncini schrijft met liefde over alle onderwerpen binnen het HR-vakgebied, maar zijn hart gaat pas écht sneller kloppen wanneer het gaat om strategie en om mensen. Sociale innovatie, duurzame inzetbaarheid, ontwikkeling & onderwijs, verandertrajecten, draagvlak, communicatie en leiderschap zijn voorbeelden van onderwerpen waar hij graag over schrijft.

2 reacties

  1. Jan Willem de Rouw op

    Dit: ‘Het Nieuwe Werken past sommige organisaties als een tweede huid’, lijkt me toch een situatie die winst geeft.

    Wat mij betreft zou dát ook eerder de benaderingswijze moeten zijn ipv de negatieve benadering dat het ‘nauwelijks’ winst oplevert. Het kleurt het artikel zo…

  2. Bert-Jan van der Mieden op

    Ik snap de keuze van Basti voor deze titel wel, want het prikkelt wellicht meer tot lezen dan een titel als: ‘de voordelen van HNW’. Maar Jan Willem, een titel als: ‘Is HNW ook uw tweede huid?’ was een positievere insteek geweest en had wellicht ook gewerkt. Ik ben wel blij met de boodschap dat HNW om een bewuste en genuanceerde toepassing vraagt, met veel meer oog voor wat per individu en groep zinvol is. Het is een belangrijk aspect in het behouden en verstevigen van de regie in leven, wonen en werken, want het heeft op alledrie de fronten effect en raakt het leven, wonen en werken van anderen.