Graadmeter ontwikkeld voor Het Nieuwe Werken

3

Er is een onderzoek ontwikkeld waarmee men kan meten hoe ver een organisatie is met Het Nieuwe Werken. Het gaat om een betaald onderzoek en een gratis extract op een website.

De test is ontwikkeld door portal-specialist TopForce in samenwerking met de Rotterdam School of Management.

Het onderzoek meet en beschrijft 27 aspecten van de ICT-dimensie van Het Nieuwe Werken. Met dit onderzoek kunnen de werkplekfactoren worden bepaald die invloed hebben op tevredenheid en productiviteit van de medewerker. Daarnaast kan een aanpak worden bepaald om tot een betere persoonlijke digitale werkplek voor de organisatie te komen.
Projectleider van het onderzoek Barbera Zijlstra geeft toe dat er meer aspecten van Het Nieuwe Werken zijn: ‘Zoals fysieke (bureau’s etc) en mentale (leiderschap, etc) aspecten. Die hebben we op dit moment nog niet meegenomen, omdat we zelf een ICT-consultancyorganisatie zijn en ons willen richten op onze sterktes. Wij hebben wel plannen om dit breder te trekken met behulp van samenwerkingspartners. Overigens horen we wel geluiden in de markt dat de virtuele onderdelen als de kritieke succesfactor worden ervaren. In hoeverre maakt de technische ondersteuning Het Nieuwe Werken mogelijk?’

Het onderzoek

Bij het volledige onderzoek wordt binnen een organisatie een minimaal aantal medewerkers (ten minste 150 mensen, of 40 procent bij minder dan 150 medewerkers) getest op 27 aspecten van de werkplek. ‘We kijken dan bijvoorbeeld naar Single Sign On: moeten mensen voor vijf applicaties één keer inloggen of vijf keer? Ook vragen we naar de mogelijkheid tot personalisatie: in hoeverre kun je de applicaties aanpassen aan je eigen individuele voorkeuren? Verder vragen we naar de mogelijkheden voor teamwork: zijn er applicaties aanwezig als Skype, SharePoint, videoconferencing, etc?’
Het gehele onderzoek bevraagt dus 27 ICT-aspecten van het werk: ‘Dat onderzoek kost zo’n 10.000 euro, afhankelijk van de omvang van het onderzoek. Daarvoor moeten medewerkers een enquête invullen. Ook gaan we diepte-interviews met medewerkers houden op afwijkend goede of zwakke  resultaten van de test. Zo krijgen we een beter beeld. Ten slotte krijgen bedrijven een rapport met conclusies en aanbevelingen. Omdat we ook vragen naar de medewerkertevredenheid, kunnen we een causaal verband leggen tussen de medewerkertevredenheid en het ICT-beleid. Wanneer je je ICT-beleid aanpast, kun je na een poosje de effecten meten op de tevredenheid van medewerkers.’

P&O

HR-managers hebben zo volgens Zijlstra een mogelijkheid in handen om te zien waar de zwakke punten zitten: ‘En vervolgens heb je een harde basis voor een investeringsbeslissing. Wanneer je weet dat medewerkers bepaalde onderdelen van Het Nieuwe Werken als laag percipiëren, kun je daar iets mee doen.’

Website

De website starthetnieuwewerken.nl is een verkorte versie van het onderzoek (waarbij 7 aspecten worden onderzocht) die gratis en binnen 10 minuten uit te voeren is. Het eindrapport wordt direct na het invullen van de test per mail verstrekt. De werkplekbeleving wordt gemeten door vragen te stellen omtrent het gebruik van technologie binnen de organisatie en de manier waarop collega’s hun werktaken uitvoeren. Men  krijgt hiermee een antwoord op de vraag of de werkplek de dagelijkse taken ondersteunt of juist een belemmering vormt.

Basti Baroncini, redacteur P&Oactueel.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

3 reacties

 1. John Vrakking op

  Jammer dat je als redactie zo’n onvolledige kop overneemt. Als je al in de vierde zin samen moet constateren dat het onderzoek zich slechts op ??n van de aspecten richt, waarom zet je dat dan niet in de kop?

 2. Kees Froeling op

  Ben het eens met John. Het onderzoek gaat in op een stukje van de ICT. De website heet: “Start HNW”, dan verwacht je toch niet dat het om een ICT scan gaat? Zeker op een site voor het Human Capital een gemiste kans.

 3. Edith Zwagerman op

  Je zou bijna denken dat het hier om een advertorial gaat als je weet welke tooling er reeds in de markt wordt aangeboden. Interessant aspect is dat het om een samenwerking gaat met een opleidingsinstituut, maar ook dan bestaan er al completere tools door bijv. Erasmus Universiteit die ook de mensen/organisatie/cultuur kant en de fysieke omgeving meten.
  Iets betere research was op z’n plek geweest hier.