Gelijke arbeid, gelijk loon?

0

Een werkgever hoeft werknemers die hetzelfde werk doen niet gelijk te belonen. Persoonlijke capaciteiten en omstandigheden kunnen een goede reden zijn voor een verschil in salaris.

De situatie

Een werknemer die in dienst was als docent bij de nationale Luchtvaartschool, vordert na het einde van zijn dienstverband een verklaring voor recht dat er sprake was van rechtsongelijkheid. Zijn collega verdiende namelijk 13 procent meer dan hij, terwijl ze hetzelfde werk deden. De werknemer wil met terugwerkende kracht over de afgelopen vijf jaar alsnog hetzelfde salaris als zijn collega.

Het verweer

De werkgever stelt allereerst dat de werknemer zijn recht heeft verwerkt. Hij heeft de kwestie in 2006 aangekaart en pas in 2009 is hij naar de rechter gestapt. De werkgever stelt ook dat het salaris van de werknemers weliswaar verschilde maar dat ze wel in dezelfde salarisschaal zaten. De andere docent zat alleen in een hogere trede. De werkgever vindt ongelijkheid in beloning aanvaardbaar omdat de andere werknemer 17 jaar ouder was en veel meer werkervaring had. Daardoor had hij ook een sterke onderhandelingspositie bij zijn indiensttreding.

Het oordeel

De docent heeft zijn recht niet verwerkt, oordeelt de kantonrechter, omdat hij voortdurend heeft  aangegeven dat hij het niet eens was met zijn loon.

Verder staat voorop dat het een algemeen rechtsbeginsel is dat gelijke arbeid gelijk beloont moet worden, tenzij er een objectieve rechtvaardiging is voor een verschil. Volgens de jurisprudentie speelt hierbij ook de opleiding, de ervaring en de geschiktheid voor een andere functie een rol. De rechter oordeelt dat er hier sprake is van gelijke arbeid onder gelijke omstandigheden. De docenten gaven o.a. allebei les aan leerling-vliegeniers, onderwezen vrijwel dezelfde vakken en vertaalden allebei Engels instructiemateriaal over dezelfde onderwerpen. Gezien het werk, de opleidingseisen en de omstandigheden van de arbeid kan aan het werk van beide docenten dezelfde waarde worden toegekend.

Dan is de volgende vraag of het verschil in beloning geoorloofd is. Dat is zo, meent de kantonrechter. Het gaat hier overigens niet om een verschil dat door de wet of door een verdrag wordt verboden zoals een onderscheid naar godsdienst. Daarom moet dit geval worden beoordeeld op grond van de eisen van goed werkgeverschap. De werkgever heeft niet in strijd met die eisen gehandeld. De andere docent was 17 jaar ouder en was eerst in dienst bij een andere onderneming die is overgenomen door de werkgever. Daar had hij een aanzienlijk salaris, en door zijn ervaring een goede onderhandelingspositie bij indiensttreding. De kantonrechter meent dat persoonlijke capaciteiten en persoonlijke omstandigheden een goede reden zijn om al bij aanvang van een arbeidsverhouding een hoger salaris uit te betalen. De vordering van de werknemer wordt afgewezen.

LJN BL3536
Kantonrechter Haarlem
Gelijke arbeid, gelijk loon
Eerste aanleg
03 februari 2010

Door mr. Ingrid Kooijman 

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.