Geen verschil in ontbindingsvergoeding bij verzoek door werkgever of werknemer

0

Een 55-jarige werknemer met een lang dienstverband verzoekt zelf om ontbinding van zijn arbeidsovereenkomst. Hij krijgt een vergoeding mee gebaseerd op C=1 omdat zowel de werkgever als de werknemer debet waren aan de situatie.

De aanbevelingen van de Kring van Kantonrechters gaan uit van een gelijke behandeling van werknemers- en werkgeversverzoeken.

De situatie

Een 55-jarige keukenmanager werkt bij een horecagelegenheid die in de loop der jaren een zeer goede naam heeft opgebouwd.  Al 38 jaar werkt en functioneert de gerespecteerde chef-kok naar tevredenheid. Daar komt drastisch verandering in als er een nieuwe directie komt. Er ontstaan conflicten en de directie ontneemt de werknemer zijn auto en telefoon van de zaak omdat hij deze privileges als keukenmanager niet nodig zou hebben. Uiteindelijk lopen de conflicten zo hoog op dat de werknemer arbeidsongeschikt raakt.

De vordering

De werknemer vraagt de kantonrechter om de arbeidsovereenkomst te ontbinden.

Het verweer

De directie verzet zich niet tegen de ontbinding op voorwaarde dat de werknemer geen ontslagvergoeding krijgt. Zij vinden dat hen niks te verwijten valt. Een verandering van management brengt nu eenmaal altijd veranderingen met zich mee. Zij hebben juist geprobeerd om op een voorzichtige manier en in alle openheid deze veranderingen door te voeren.

Het oordeel

De kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst per 1 oktober 2010 en kent de werknemer een vergoeding toe van € 168.000 (C=1).
De kantonrechter vindt dat de werknemer de indruk wekt een gebroken man te zijn. De kantonrechter weet ook dat het gevaarlijk is om op indrukken af te gaan maar de medische verklaringen ondersteunen die indruk. Dat de werknemer niet het toonbeeld is van een man die zich bereid is aan te passen aan een nieuwe situatie, laat de kantonrechter meewegen in zijn oordeel. Maar ook van een nieuwe directie mag verwacht worden dat zij zich inleven in de sfeer van hun nieuwe bedrijf en op zoek gaan naar draagvlak voor de veranderingen.
De leeftijd van de werknemer en het lange dienstverband rechtvaardigen een vergoeding.
De kantonrechter overweegt dat in de nieuwe richtlijnen van de Kring van Kantonrechters meestal geen onderscheid (meer) wordt gemaakt tussen werknemers-en werkgeversverzoeken. En omdat hier de situatie niet voornamelijk is toe te schrijven aan een van de twee partijen, stelt de kantonrechter de correctiefactor op C=1.

LJN BN7675
Kantonrechter Enschede
Ontbindingsverzoek door werknemer
Eerste aanleg
13 september 2010

Door mr. Ingrid Kooijman

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.