Geen vergoeding na dertig jaar dienstverband

0

Een werknemer die na dertig jaar wordt ontslagen, krijgt geen vergoeding mee. Hij heeft na drie pogingen het voor de functie vereiste examen nog steeds niet gehaald.

De kantonrechter vindt dat de werkgever met herkansingen, extra opleiding en een outplacementtraject zijn uiterste beste heeft gedaan voor de werknemer.

De situatie

Een werknemer met een veiligheidsfunctie bij een spoorbedrijf moet regelmatig een veiligheidsexamen opnieuw afleggen. Hij zakt voor het examen, mag het daarna nog eens – met dezelfde vragen- overdoen en zakt weer. Van de werkgever mag hij de basisopleiding van vijftien lesdagen en zes proeftoetsen in werktijd opnieuw volgen. Ook voor het examen dat hierop volgt, zakt de werknemer. De opleiding had – inclusief de herkansingen – een slagingspercentage van 100%.
Omdat de werknemer het examen niet heeft behaald, wordt hij van zijn functie afgehaald.
De werkgever laat de werknemer een herplaatsings- en outplacementtraject doen. Na dit traject krijgt de werknemer ook nog een periode de tijd om binnen of buiten het bedrijf een andere baan te zoeken.

De vordering

Omdat alle pogingen om de werknemer aan het werk te krijgen zijn gestrand, verzoekt de werkgever de kantonrechter om ontbinding van de arbeidsovereenkomst, zonder toekenning van een vergoeding.

Het verweer

De werknemer vindt dat hij aan zijn lot is overgelaten en dat de werknemer zijn privé-problemen en zijn bijna-burnout had moeten onderkennen.

Het oordeel

De kantonrechter vindt dat de werkgever zijn best heeft gedaan voor de werknemer. De werknemer heeft alle kansen gehad om het examen alsnog te behalen. De burn-out klachten waren in die periode niet bekend bij de werkgever en de werknemer heeft zich ook niet ziek gemeld.

Geen vergoeding

De kantonrechter overweegt dat het niet behalen van het examen in dit geval voor  zijn rekening en risico van de werknemer komt. De werkgever heeft zich als goed werkgever opgesteld. Gelet op alle feiten ziet de kantonrechter geen reden om een vergoeding naar billijkheid toe te kennen. Het enkele feit dat de werknemer meer dan dertig jaar in dienst is, leidt niet tot een ander oordeel.

LJN BP9834
Kantonrechter Arnhem
Ontbindingsprocedure
Eerste aanleg
25 maart 2011

Door mr. Ingrid Kooijman » 

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.