Geen ontslag door disfunctioneren bij onvoldoende scholingsaanbod werkgever

2

De Tweede Kamer heeft op 18 februari het wetsvoorstel Werk en zekerheid aangenomen. Hierin is een amendement opgenomen dat werkgevers verplicht om werknemers te scholen. Zonder scholing kan een werkgever een werknemer niet meer zomaar ontslaan door disfunctioneren.

Dit meldt Maarten van Gelderen van Van Gelderen Arbeidsrechtadvocaten op www.hetnieuweontslagrecht.nl. Volgens een toelichting op het amendement gaat het hier om een uitwerking van het bestaande begrip ‘goed werkgeverschap’. Volgens Van Gelderen mogen we deze verplichting niet onderschatten. Want het gaat niet alleen om scholing die de werknemer nodig heeft om zijn bestaande functie goed uit te kunnen oefenen. Maar ook om de situatie dat de functie van de werknemer komt te vervallen of de werknemer niet meer goed in staat is zijn functie naar behoren uit te oefenen.

Ondermaats presteren
Dit kan er toe leiden dat het voor werkgevers lastiger wordt om een werknemer door disfunctioneren te ontslaan. Een werkgever die niets of weinig aan scholing doet moet er rekening mee houden dat een kantonrechter de arbeidsovereenkomst niet snel zal ontbinden, ook niet bij tegenvallend presteren. Volgens de nieuwe wettelijke bepaling over disfunctioneren is het niet mogelijk om een arbeidsovereenkomst te ontbinden als ondermaats presteren het gevolg is van onvoldoende zorg van de werkgever voor scholing.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

2 reacties

  1. Theo Jongmans op

    Daar ben ik dan ook wel zeer benieuwd naar. Aanvullend de informatie dat er door de werkgever aan de werknemer dringend is verzocht om naar ander werk om te zien, maar niet daadwerkelijk is gezegd dat hij wordt ontslagen en er bovendien tot 2 weken voor het aflopen van het bepaald dienstverband geen schriftelijke ontslagbrief is overhandigd.

  2. Rishi Battja op

    Hoe zal dat gaan bij arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd waarbij in beginsel wel een intentie was voor eventuele voortzetting. Zeker nu ook opzegging vereist is bij overeenkomsten met bepaalde duur….