Functiewijziging

0

Een werknemer in dienst kan zijn functie niet meer aan. Hoe is de werknemer in dienst te houden, in een minder zware functie met bijbehorend lager salaris?

Voor een wijziging van de functie is instemming van de werknemer noodzakelijk. Als de werknemer zelf ook ervaart dat hij de functie niet meer aankan en akkoord gaat met demotie (plaatsing in een lagere functie), dan kunnen de gemaakte afspraken schriftelijk (in een brief of in een gewijzigde arbeidsovereenkomst) worden vastgelegd. Vergeet daarbij niet vast te leggen dat bij de andere functie een lager salaris hoort. Volgens vaste rechtspraak van de Hoge Raad is het zo dat instemming met een functiewijziging niet automatisch betekent dat de werknemer ook heeft ingestemd met het lagere salaris.

Als de werknemer niet instemt met demotie, zou de werkgever demotie kunnen afdwingen via een eenzijdig wijzigingsbeding (voor zover in de arbeidsovereenkomst is opgenomen) of via de weg van gewijzigde omstandigheden in combinatie met goed werknemerschap. Daarvoor is het wel noodzakelijk dat de werkgever kan aantonen dat de werknemer zodanig slecht functioneert dat handhaving van de werknemer in die functie redelijkerwijs niet verantwoord is. Dit is aan te tonen door het gedetailleerd schriftelijk vastleggen van een verbetertraject. De werknemer moet namelijk in staat worden gesteld zijn functioneren te verbeteren. Hoewel het doel van het verbetertraject is om het functioneren te verbeteren, zal een functioneringsdossier helpen om een demotie af te dwingen of te komen tot een beëindiging van het dienstverband.

De Xpertise-artikelen zijn eerder gepubliceerd in de gelijknamige rubriek in P&Oactueel Magazine 

Meer Xpertise »

MEER WETEN?
 


Op XpertHR.nl vindt u uitgebreidere informatie over verschillende arbeidsverhoudingen met voorbeelddocumenten, checklists, et cetera. CONTACT
XpertHR.nl is dé HR Antwoordbank. Bent u geïnteresseerd in XpertHR? Vraag dan een demonstratie aan op www.xperthr.nl of bel (020) 515 9123.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.