FNV wil tijdelijk weer arbeidsduurverkorting

0

De vakcentrale FNV wil tijdelijk weer arbeidsduurverkorting invoeren om de werkloosheid onder jongeren te bestrijden. 60-plussers moeten gedeeltelijk kunnen stoppen met werken om de jongere generaties een kans op een baan te bieden. Een andere mogelijkheid is dat oudere werknemers gedeeltelijk stoppen en een coachende rol vervullen voor jongeren. Voorwaarde is een redelijke inkomenszekerheid voor de ouderen, die vooraf duidelijk is.

De vakcentrale wil dit plan voor een ‘generatiepact’ inbrengen in het sociaal overleg met werkgevers en kabinet. Ze wijst erop dat jongeren, maar ook 45- en 55-plussers, nu erg moeilijk aan de slag komen. Het plan beoogt ook zuinig om te gaan met vakkrachten. ,,Door hen gedeeltelijk te ontzien kunnen zij langer doorwerken en kunnen ze helpen bij de opleiding van nieuwe, jonge vakkrachten in bedrijven”, staat in een FNV-notitie.

De vakcentrale grijpt hierin terug op maatregelen die tijdens de economische crisis in de jaren 80 zijn genomen om de werkloosheid te bestrijden. Ook toen werden arbeidsduurverkorting en VUT ingezet om werkgelegenheid voor jongeren te scheppen.

Anders dan toen gaat het nu om een uitgebreide mix van maatregelen, staat in het FNV-stuk. De vakcentrale gaat ervan uit dat die tijdelijk zijn en afgesproken kunnen worden voor de duur van drie jaar: van 2013 tot 2016. Naast het crisispakket moeten er afspraken komen voor de periode daarna, zoals een betere begeleiding van werknemers die hun baan dreigen te verliezen.

Vicevoorzitter Catelene Passchier van de FNV: ,,Hiermee slaan we twee vliegen in één klap. We voorkomen dat een verloren generatie ontstaat die gedoemd is om langs de kant te blijven staan. En tegelijkertijd behouden we ervaring en vakmanschap die we over een paar jaar weer hard nodig zullen hebben.”

Behalve aan arbeidsduurverkorting en duobanen denkt de FNV voor de komende jaren ook aan deeltijd-WW om behoud van werk en van vakkrachten mogelijk te maken. Deeltijd-WW kan ook ingezet worden om jongeren de kans op werk te bieden.

(c) ANP 2013 alle rechten voorbehouden

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.