Fiscaal gunstig schenken

0

Geschenken in natura die u aan uw werknemer geeft, worden belast naar een eindheffingstarief van 20% voor zover de waarde in het economisch verkeer in het kalenderjaar niet meer bedraagt dan € 70 (inclusief omzetbelasting). Een typisch voorbeeld hiervan is het kerstpakket.

Dit geschenk vormt in beginsel normaal belast loon. Hierdoor zou de werknemer bij ontvangst van het geschenk loonbelasting moeten betalen. Om dit ongewenste effect te voorkomen, bestaat de mogelijkheid van toepassing van het eindheffingstarief. Hierdoor ziet de werknemer de waarde van het geschenk ook niet terug op zijn loonstrookje.

Als de waarde van het geschenk de 70 euro overstijgt, dan kan het gebruteerde eindheffingstarief worden toegepast. Dit tarief is inkomensafhankelijk en kan variëren van 0 tot 108,3 procent. Om in aanmerking te komen voor het gebruteerde eindheffingstarief moet u wel het een en ander in de gaten houden. Zo mag de waarde van het geschenk niet meer bedragen dan 136 euro en mag u in het desbetreffende kalenderjaar maximaal 272 euro aan uw werknemer hebben verstrekt.

Gift in natura

Een belangrijk aandachtspunt is dat er sprake moet van een gift in natura. Giften in geld zijn gewoon belast. Daarnaast is pas sprake van een gift als er sprake is van vrijwilligheid. Concreet houdt dit in dat de werknemer geen juridisch afdwingbaar recht mag hebben op het geschenk. Neem het kerstpakket dus nooit op in de (collectieve) arbeidsovereenkomst.

De regeling is niet beperkt tot een eenmalig geschenk en het geschenk hoeft ook niet te worden verstrekt ter gelegenheid van een feestdag. Tot en met 2006 moest dat nog wel.

Let op

Geschenken met in hoofdzaak ideële waarde (de gebruikswaarde mag niet overheersen, denk aan het horloge met inscriptie) zijn onbelast. Maar daarbij geldt – anders dan bij de hiervoor beschreven geschenkenregeling – dat het geschenk wél ter gelegenheid van een met name genoemde gelegenheid moet zijn verstrekt.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.