Financiële problemen op de werkvloer

1

P&O’ers zien het aantal loonbeslagen stijgen, zo blijkt uit onderzoek van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud). Het aantal werknemers met schulden groeit. Hoe herkent u als P&O’er een werknemer met financiële problemen en wat kunt u (preventief) doen?

Signaleren van financiële problemen

P&O’ers merken meestal dat een werknemer financiële problemen heeft als er beslag op het loon wordt gelegd. Maar er zijn ook andere signalen die kunnen wijzen op een schuldprobleem. Verzuim bijvoorbeeld, of als een werknemer vraagt om een lening, een voorschot of extra uren. Ook stress of concentratieproblemen kunnen voortkomen uit het hebben van schulden.

Andere signalen zijn:

 • werknemer leent van collega
 • ongelukken door dubbele banen
 • bezoek van deurwaarders aan organisatie
 • verzoek om assistentie bij contact met deurwaarders
 • verruiming van secundaire arbeidsvoorwaarden
 • verzoek om uitbetaling van vakantie-uren
 • verlof opnemen om schulden te regelen.


Problemen op de werkvloer voorkomen

Als P&O’er kunt u de volgende dingen doen om financiële problemen op de werkvloer te voorkomen.

 • Maak financiële problemen bespreekbaar in de organisatie.
 • Zorg dat u de signalen herkent.
 • Stimuleer de werknemer om problemen op te lossen.
 • Informeer werknemers over het voorkomen van financiële problemen.

Naast bovengenoemde zaken kunt u nog meer doen om financiële problemen bij werknemers te voorkomen:

 • Personeelsleden bij wie beslag op het loon is gelegd, een vrijblijvende brief sturen waarin u vertelt dat ze bij u of bij de vertrouwenspersoon in uw bedrijf terecht kunnen om te praten over hun financiële problemen. Ook kunt u in deze brief naar andere instanties verwijzen, bijvoorbeeld het Nibud of schuldhulpverlening in uw regio.
 • Binnen uw bedrijf op centrale en anonieme plekken een folder leggen over financiële problemen of schulden (bijv: de Geldkrant van het Nibud). Zo’n plek is bijvoorbeeld bij de uitgang of de koffieautomaat.
 • Deze informatie ook meesturen met de salarisstrook.
 • In het kerstpakket een Budgetagenda stoppen.
 • Op intranet een link opnemen naar het Nibud en www.zelfjeschuldenregelen.nl
 • Hulp bieden bij de intake schuldhulpverlening
 • Hulp bieden bij het regelen van een betalingsregeling met de schuldeiser
 • Een voorschot of lening verstrekken
 • Hulp bieden bij het op orde brengen van de administratie.


Voorschot of lening

Het geven van een voorschot of lening aan een werknemer lost het probleem vaak alleen op korte termijn op.

De voordelen van het geven van een voorschot of lening zijn:

 • De werknemer kan het financiële probleem (tijdelijk) oplossen.
 • De werkgever biedt hulp aan de werknemer met een financieel probleem.
 • De stress van de werknemer wordt tijdelijk minder.
 • Het gevaar van eventueel loonbeslag wordt weggenomen.
 • De werknemer leent zonder rente.
 • De werknemer meldt zich niet ziek.

De nadelen van het geven van een voorschot of lening zijn:

 • De werkgever kan schuldeiser worden.
 • Er ontstaat een risico als de werknemer ontslag neemt; hoe wordt er dan terug betaald.
 • De werkgever denkt dat het probleem is opgelost, maar er is vaak slechts tijdelijk een deel van het totale probleem opgelost.
 • De werknemer ontvangt een periode minder inkomen.
 • De werknemer heeft er een schuld en een schuldeiser bij.


Loonbeslag

Loonbeslag is het beslag op (een deel van) het inkomen door de deurwaarder. Het loonbeslag is een teken dat de werknemer financiële problemen heeft.

De werknemer mag bij een loonbeslag een deel van het inkomen houden, de zogenaamde beslagvrije voet. De hoogte hiervan is afhankelijke van zijn gezinssamenstelling. De beslagvrije voet is – bij voldoende inkomen – minimaal 90 procent van de bijstandsnorm die voor de werknemer geldt, inclusief vakantiegeld. Het overige deel moet de werkgever verplicht overmaken aan de deurwaarder.

Een werknemer mag tijdens een loonbeslag niet worden ontslagen.

Lees meer over het loonbeslag »

Meer informatie

Het Nibud heeft veel informatie over financiële problemen op de werkvloer. Zo kunt u een artikel aanvragen voor op het intranet of in het personeelsblad. Ook organiseert het Nibud workshops voor P&O’ers over het omgaan met schulden op de werkvloer. Tot slot heeft het Nibud verschillende voorlichtingsmaterialen die P&O’ers kunnen inzetten bij het (voorkomen van) financiële problemen op de werkvloer.

Lees het artikel over werknemers met schulden dat in mei 2007 in P&Oactueel verscheen.

Meer informatie over dit onderwerp kunt u vinden op de website van het Nibud.
Het Nibud organiseert de workshop Financiële problemen op de werkvloer voor de P&O-professional. Data: 4 mei 2009, 24 september 2009 en 26 november 2009. Meer informatie en aanmelden »

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

1 reactie

 1. Als u zegt dat een werknemer TIJDENS een loonbeslag niet mag worden ontslagen, dan bedoelt u hopelijk dat hij niet WEGENS het loonbeslag mag worden ontslagen? Anders hebben we er een beschermingsgrond bij.