Experiment: minimumleeftijd buschauffeurs omlaag

0

De ministerraad heeft, op voorstel van minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat, er mee ingestemd om als experiment de minimumleeftijd voor buschauffeurs te verlagen.

Vakbekwame buschauffeurs kunnen onder strikte voorwaarden vanaf 18 jaar rijden op trajecten korter dan 50 kilometer. Vanaf 20 jaar kunnen zij worden ingezet op langere trajecten binnen Nederland.

Het kabinet wil de minimumleeftijd tijdelijk verlagen omdat er een dreigend tekort is aan buschauffeurs. Het experiment heeft een looptijd van maximaal zes jaar. Na drie jaar zal een evaluatie plaatsvinden. Voorwaarde voor het experiment is dat de verkeersveiligheid gelijk blijft en dat de deelnemers in dienst zijn bij een busbedrijf en vandaar uit worden begeleid.

Nu kunnen buschauffeurs pas op 21-jarige leeftijd aan de slag en is er een kloof tussen de leeftijd waarop jongeren een beroepskeuze maken en de leeftijd waarop ze dat beroep daadwerkelijk gaan uitoefenen. Daardoor kiezen veel jongeren niet voor het beroep van buschauffeur. Het experiment moet uitwijzen of de leeftijdsverlaging ertoe bijdraagt dat jongeren voor dit vak kiezen.

Tijdens het experiment onderzoekt de Dienst Verkeer en Scheepvaart of de instroom van jonge chauffeurs toeneemt. Uit onderzoek blijkt dat vooral rijervaring bepalend is voor het risico op (het veroorzaken van) ongevallen. Er is niet aangetoond dat oudere chauffeurs zonder ervaring veiliger rijden dan jonge chauffeurs met even weinig ervaring.

De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het ontwerpbesluit voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De tekst van het besluit wordt openbaar bij publicatie in het Staatsblad.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.