‘Eigen verantwoordelijkheid bij Leven Lang Leren’

0

Bijna drie op de vier HR managers geeft aan dat een leven lang leren de komende twee jaar op de HR-agenda staat.

Dat blijkt uit een klein onderzoekje van NIDAP. Onlangs hielden Philips, CINOP en Kenniscentrum EVC er een congres over in Eindhoven.

Volgens Erik Kaemingk, tussen 2005 en 2010 verantwoordelijk voor Kenniscentrum EVC, geeft het congres een heel duidelijk signaal: ‘Jarenlang werd Leven Lang Leren weggezet als een soort goed doel. En op het congres spraken grote bedrijven niet langer in die termen, maar gebruikten ze woorden als ‘economische noodzaak’. Dat is heel belangrijk, die route moeten we vasthouden.’

Recessie

Hoe valt die prioriteit te rijmen met het feit dat zoveel organisaties de afgelopen jaren zo rigoureus hebben geschrapt in juist de opleidingskosten? ‘Natuurlijk doet dat pijn in organisaties, maar het gaat om een overlevingsinstinct. Het is zoals het is, als het regent word je nat. Die opleidingsbudgetten komen heus wel weer terug.’

Eigen verantwoordelijkheid

In een van de paneldiscussies kwam het belang naar voren om werknemers meer te stimuleren hun eigen verantwoordelijkheid te nemen. Om de mondigheid en betrokkenheid van de medewerkers te vergroten, zou ‘een leven lang leren‘ al in een veel vroeger stadium verinnerlijkt moeten worden, bij voorkeur ruimschoots voor het werkzame leven. Praktisch gezien zou er al op school dan begonnen kunnen worden met het aanleggen van een persoonlijk portfolio waarin de betrokkene zijn of haar opgedane kennis en ervaring vastlegt.

Wat opvalt is dat tijdens het congres veel gesproken werd over de verantwoordelijkheid van de werknemer en niet over die van de werkgever. Volgens Erik Kaemingk is dat eigenlijk heel logisch: ‘Dat is gestolde ervaring van de afgelopen jaren. Werknemers komen niet tot volgende stappen als er maar voor hen gezorgd wordt door de werkgever. Je hoort soms van mensen die op hun vijftigste ontslagen worden en dan eigenlijk niets meer kunnen op de arbeidsmarkt. Dat komt ervan als je de verantwoordelijkheid bij mensen zelf weghaalt.’

Wel heeft de werkgever volgens Kaemingk een verantwoordelijkheid om mensen te stimuleren hierover na te denken, uit te dagen en ze de financiële mogelijkheden te bieden om zich te ontwikkelen. ‘Ook zijn er groepen die extra kwetsbaar zijn. Mensen zonder diploma zijn niet weerbaar als ze geen aantoonbare competenties hebben en ook voor ouderen is die eigen verantwoordelijkheid niet altijd even gemakkelijk.’

Cijfers

73 procent van de in totaal 450 door NIDAP geïnterviewde HR managers geeft aan dat een leven lang leren de komende twee jaar expliciet of impliciet op de HR agenda staat. Op de vraag ‘Wat zou stimuleren om een leven lang leren op te nemen in toekomstig beleid?’ geeft bijna 70 procent van de ondervraagden fiscale maatregelen aan om het aantrekkelijker te maken. Ook afspraken tussen sociale partners en meer middelen uit de opleidingsfondsen scoren hoog.

Verder bleek dat 45 procent van de grote bedrijven gebruik maakt van het Ervaringscertificaat. Bij de kleinere bedrijven ligt dit percentage wat lager.

Basti Baroncini, redacteur P&Oactueel

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.