‘Convenant beter om gezinsvriendelijk werkgeversbeleid te regelen’

0

Een keurmerk voor gezinsvriendelijke werkgevers, zoals minister Rouvoet dat graag wil, is misschien niet het beste middel om het gedrag van werkgevers te beïnvloeden. Een convenant biedt meer soelaas.

Dat zegt Jolet Woordes, keurmerkspecialist bij Wissenraet van Spaendonck.

Volgens Woordes is een keurmerk voor gezinsvriendelijkheid het verkeerde instrument om werkgevers te motiveren de balans tussen werk en privé te realiseren. ‘Wanneer er dingen geregeld moeten worden, denken veel mensen automatisch dat een keurmerk daarvoor het meest geëigende middel is. Maar het is niet het enige middel om iets gedaan te krijgen. Het nadeel is bijvoorbeeld dat het heel erg veel tijd en inspanning kost om zoiets te regelen. Je bent algauw een paar jaar verder, wil je een goed en betrouwbaar instrument met heldere criteria hebben ontwikkeld. De snelle reflex snap ik wel, maar er zijn ook andere manieren die veel simpeler zijn en hetzelfde effect hebben.’

Grote verschillen

Een van de moeilijkheden bij het invoeren van een keurmerk voor gezinsvriendelijkheid zijn de grote verschillen tussen sectoren: ‘In een ziekenhuis wordt de combinatie tussen werk en privé anders ingevuld dan in een vervoersbedrijf of adviesbureau. Eén set criteria voor alle werkgevers opstellen is ondoenlijk. Flexibiliteit en individuele oplossingen voor werknemers worden niet met strenge regels verkregen. Voor verschillende sectoren heb je verschillende oplossingen nodig. En verschillende mensen hebben weer verschillende wensen.’

Convenant beter

Volgens Woordes biedt een convenant meer ruimte voor organisaties en managers om zelf hun beleid flexibel in te richten. ‘Wat je wil bereiken is dat werkgevers gaan nadenken over gezinsvriendelijk beleid, en een convenant is daarvoor een prima geschikt middel.’
Ze pleit voor een convenant tussen overheid en bedrijfsleven, waarbij elk bedrijf een intentieverklaring ondertekent en dat kan communiceren naar potentiële werknemers. Elk bedrijf kan zijn beleid flexibel invullen aangepast aan de sector waarin hij werkzaam is. Een goed voorbeeld is de two ticks-erkenning zoals in Engeland en in de toekomst in Nederland wordt gebruikt. Onderaan elke personeelsadvertentie staat een symbool als het bedrijf openstaat voor mensen met een verstandelijke beperking. Zoiets zou ook kunnen met gezinsvriendelijk werkgeverschap

Bezwaar

Een van de bezwaren van een convenant is, dat het veel minder hard is dan een keurmerk. Bedrijven zouden er ‘alleen’ goede sier mee kunnen gaan maken. Woordes: ‘Ook in een convenant kun je een clausule opnemen waarin staat dat wanneer je niet doet wat je belooft, je verwijderd wordt uit de lijst.

Basti Baroncini, redacteur P&Oactueel

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.