Concurrentiebeding per e-mail aanvaarden

0

Een via de mail geaccordeerd concurrentiebeding voldoet aan de schriftelijkheidseis voor een geldig concurrentiebeding. Het is hetzelfde als per post akkoord gaan met een concurrentiebeding.

De situatie

Een detacheringsbedrijf onderhandelt in mei 2010 met een toekomstige werknemer over de indiensttreding. Per e-mail krijgt de werknemer een concept-arbeidsovereenkomst toegestuurd met daarin een proeftijd en een concurrentiebeding. De werknemer mailt terug: “Zo is het akkoord wat mij betreft.” Er is afgesproken dat de werknemer uiterlijk op 1 augustus in dienst treedt, of eerder als er een geschikte opdracht voor hem is. Eind mei laat de werknemer weten dat hij zich via een ander detacheringsbureau heeft laten voorstellen bij een opdracht en dat hij de opdracht heeft gekregen. De werkgever is daar natuurlijk niet blij mee en sommeert hem de werkzaamheden te staken. Als de werknemer niet reageert spant de werkgever een kort geding aan.

De vordering

De werkgever vordert in een kort geding dat de werknemer zijn werk voor het andere bureau onmiddellijk staakt, en vraagt een verbod voor de werknemer om in de komende 12 maanden voor het andere detacheringsbureau te werken.
Volgens de werkgever overtreedt de werknemer het verbod op nevenwerkzaamheden uit de arbeidsovereenkomst of het concurrentiebeding, afhankelijk van het antwoord op de vraag of er nog een arbeidsovereenkomst bestaat.

Het oordeel

De rechter oordeelt dat het telefonische bericht van de werknemer dat hij niet in dienst zou treden, opgevat moet worden als een ontslag in de proeftijd voordat de werkzaamheden zijn aangevangen.
De partijen zijn het erover eens dat in de arbeidsovereenkomst een proeftijdbeding stond. De vraag is alleen of door het akkoord verklaren per e-mail aan het schriftelijkheidsvereiste is voldaan.
En dat is zo, oordeelt de kortgedingrechter. De arbeidsovereenkomst met daarin het concurrentiebeding is per e-mail aan de werknemer verzonden en die heeft weer per e-mail het aanbod aanvaard. Dat is gelijk te stellen met de situatie waarin een arbeidsovereenkomst per post wordt opgestuurd en de werknemer zich per brief akkoord verklaart, oordeelt de rechter.
De werknemer mag op grond van zijn concurrentiebeding niet op de opdracht via het andere bureau aan het werk.

LJN BS1170
Rechtbank Dordrecht
Schriftelijkheidsvereiste concurrentiebeding
Kort geding
8 september 2011

Door mr. Ingrid Kooijman

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.