Concurrentiebeding na functiewijziging niet meer geldig

0

De werkgever in deze kwestie vindt zelf ook dat de afgesproken looptijd van vijf jaar voor een concurrentiebeding wel erg lang is.

De rechter bepaalt dat het beding na een jaar niet meer door de werkgever kan worden ingeroepen.

De situatie

De werknemer is in 1994 in dienst getreden bij de rechtsvoorganger van zijn werkgever. In juli 2006 is het bedrijf overgenomen. In de oorspronkelijke arbeidsovereenkomst was een concurrentiebeding opgenomen met een looptijd van vijf jaar. De werknemer heeft in de loop der tijd diverse functie gehad: hij is begonnen als signing medewerker en werd later assistent-teamleider signing, assistent ordermanager, order manager en hoofd commerciële binnendienst. Per 30 april 2009 heeft de werknemer zijn arbeidsovereenkomst opgezegd en is aan de slag gegaan als projectleider bij een nieuwe werkgever. Zijn oude werkgever was een klant van deze nieuwe werkgever. In februari 2009 is hij in dienst getreden bij zijn huidige werkgever, waar ook als projectleider werkt. Pas een jaar na het vertrek beroept de ex-werkgever zich op het concurrentiebeding en vordert betaling van boetes en nakoming van het concurrentiebeding.

De vordering

De werknemer vordert een verklaring voor recht dat het concurrentiebeding niet meer geldt, subsidiair dat het concurrentiebeding geheel of gedeeltelijk vernietigd wordt.

Het oordeel

In een eerder kort geding tussen de ex-werkgever en de werknemer erkende de ex-werkgever dat een concurrentiebeding van een jaar als meer passend is dan de vijf jaar die was overeengekomen. De voorzieningenrechter heeft het concurrentiebeding op grond daarvan tijdelijk buiten werking gesteld. Nu een looptijd van een jaar passend wordt geacht, stelt de kantonrechter in deze procedure vast dat het beding in ieder geval niet meer gold op 1 mei 2009. De werknemer heeft volgens de kantonrechter het concurrentiebeding niet met opzet overtreden. In het opzeggesprek met de ex-werkgever is de werknemer niet gewezen op het beding en hij heeft intussen al een jaar ergens anders gewerkt. Daarnaast heeft de werknemer het hoofd commerciële binnendienst van de ex-werkgever verteld waar hij ging werken. Pas drie maanden na dat gesprek heeft de ex-werkgever door het leggen van een derde beslag duidelijk gemaakt dat hij van mening was dat het concurrentiebeding werd overtreden.

Na de bedrijfsovername had de ex-werkgever de werknemer moeten laten weten dat het beding zou voortbestaan . Daarnaast had het opnieuw schriftelijk vastgelegd moeten worden omdat er aanzienlijke functiewijzigingen waren geweest; van een uitvoerende buitendienst functie naar een leidinggevende binnendienst  functie.
De kantonrechter laat ook meewegen dat de ex-werkgever andere ex-werknemers niet aan hun concurrentiebeding heeft gehouden terwijl zij bij dezelfde werkgever in dienst zijn getreden als de werknemer in kwestie.
Nu de conclusie is dat het concurrentiebeding dat destijds in de arbeidsovereenkomst was opgenomen niet meer geldig is, is een verklaring voor echt dat tussen de ex-werkgever en de  werknemer geen concurrentiebeding bestaat.

LJN BL6404
Kantonrechter Assen
Concurrentiebeding
Eerste aanleg
03 februari 2010 

Door mr. Ingrid Kooijman
 

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.