Concurrentiebeding gematigd na kort dienstverband

0

Het handhaven van een concurrentiebeding van twee jaar bij een jonge medewerker na een contract van 1,5 jaar kan onredelijk zijn. Het kan de loopbaan van de ex-werknemer teveel belemmeren.

De situatie

Een 23-jarige werkneemster is eerst op basis van een half jaar contract en daarna op basis van een jaarcontract in dienst. In de arbeidsovereenkomst is een concurrentie- en geheimhoudingsbeding opgenomen.
De werkgever besluit het laatste contract niet te verlengen omdat hij niet tevreden is over het functioneren van de werkneemster. Bij de beëindiging stelt de werkneemster voor om het geheimhoudingsbeding in stand te laten en het concurrentiebeding te beperken: ze zal 2 jaar lang geen contact zal hebben met de grootste klant waar zij mee werkte. De werkgever wijst dat voorstel af.

De vordering

De werkneemster spant een kort geding aan en vordert schorsing of matiging van het concurrentiebeding. Het beding haar teveel beperkt bij haar sollicitaties. De kantonrechter wijst de vordering tot matiging toe en schorst het beding met ingang van 6 maanden na afloop van haar dienstverband. De werkgever gaat in hoger beroep.

Het oordeel

Het hof bekrachtigt het vonnis van de kantonrechter. Het hof overweegt dat de werkneemster maar 1,5 jaar in dienst is geweest en dat de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever is beëindigd. Deze elementen alleen al zijn reden voor beperking van het concurrentiebeding. 
Verder overweegt het hof dat het voor een werknemer belangrijk is om zijn of haar loopbaan zoveel mogelijk aansluitend op de laatste baan voort te zetten. De opgedane kennis en ervaring is actueel en van belang voor de verdere loopbaanontwikkeling. Handhaving van een concurrentiebeding van 2 jaar zou teveel een inbreuk zijn op de vrije arbeidskeuze.
De werkgever voert nog aan dat hij heeft geïnvesteerd in een opleiding voor de werkneemster, maar  het concurrentiebeding niet bedoeld is voor het compenseren van een investering in een opleiding, aldus het hof. Daar had de werkgever een studiekostenregeling voor kunnen maken.
Verder heeft de werkgever niet voldoende aangetoond dat de werkneemster beschikt over belangrijke informatie en kennis die de handhaving van het concurrentiebeding zouden rechtvaardigen. Het concurrentiebeding wordt gematigd tot zes maanden.

LJN BP2984
Gerechtshof ‘s-Gravenhage
Matiging concurrentiebeding  art. 7:653 BW
Hoger beroep
10 januari 2011
Door mr. Ingrid Kooijman

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.