Checklist thuiswerken

0

Steeds meer werkgevers laten hun werknemers een of meer dagen thuiswerken. Waar moet u aan denken als u een thuiswerkregeling gaat invoeren?

Functie en werkzaamheden

 • De functie, of delen daarvan, is geschikt voor thuiswerk.
 •  Een deel van de werkzaamheden kan zelfstandig, zonder directe en onmiddellijke afstemming met collega’s en leidinggevenden worden uitgevoerd.
 • De werkzaamheden zijn goed te plannen en te organiseren.
 • Er is duidelijkheid zowel bij leidinggevende als werknemer over de verwachte werkresultaten
 • De werknemer heeft voldoende ervaring met internet, e-mail en telefoon.

Rol van leidinggevende en werkgever

 • Er worden afspraken gemaakt over bereikbaarheid er werkuren van de werknemer.
 • De leidinggevende zorgt voor voldoende inhoudelijke begeleiding en controle.
 • Er is voldoende mogelijkheid voor overleg met collega’s en leidinggevende.
 • Er is voldoende ondersteuning vanuit het bedrijf, zowel technisch als secretarieel.
 • Er wordt een thuiswerkregeling opgesteld tussen werkgever en werknemer.

Faciliteiten en werkplek

 • De werknemer heeft thuis een geschikte ruimte tot zijn beschikking.
 • Het bedrijf biedt voldoende ergonomische en technische voorzieningen om goed en gezond te kunnen thuiswerken.
 • Het bedrijf stelt de benodigde apparatuur ter beschikking.
 • Er kan een vergoeding worden afgesproken over de kosten die de werknemer maakt bij thuiswerken.
 • Er zijn duidelijke afspraken gemaakt over eventuele aansprakelijkheid bij schade.

In de cao kunnen afspraken over thuiswerken worden opgenomen. Daarbij gelden de volgende voorwaarden:

 • Een thuiswerkregeling in aanvulling op de normale arbeidsovereenkomst
 • Maximaal twee dagen per week of de helft van de werktijd (indien minder) om te voorkomen dat werknemers op al te grote afstand van hun werk komen te staan.

De thuiswerkregeling

De thuiswerkregeling is een aanvulling op de arbeidsovereenkomst, waarin de afspraken worden gemaakt over:

 • aantal dagen dat er thuis gewerkt wordt
 • bereikbaarheid/tijdstippen
 • werkplekinrichting door de werkgever, vergoeding
 • hoe de controle op de werkplek plaatsvindt, arbeidsomstandigheden
 • vergoedingen voor gebruik privé-uitrusting en –middelen
 • eventuele geheimhouding en beveiliging bedrijfsgegevens
 • eventuele aansprakelijkheid (computervirussen, beschadiging bedrijfsmiddelen, etc.)
Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.