Checklist loonadministratie

0

De loonadministratie van een bedrijf moet voldoen aan diverse wettelijke
voorschriften. Om te vermijden dat bepaalde verplichtingen over het hoofd gezien
worden, kan de werkgever gebruik maken van onderstaande checklist.

 • Is het bedrijf als inhoudingsplichtige aangemeld bij de Belastingdienst?
 • Heeft de werkgever de ‘beschikking sectoraansluiting’ van de Belastingdienst ontvangen?
 • Vult elke werknemer bij indiensttreding een ‘loonbelastingverklaring’ in?
 • Maakt het bedrijf van elke nieuwe werknemer een kopie van een geldig legitimatiebewijs?
 • Is er sprake van een geautomatiseerde of papieren salarisadministratie?
  • Op papier:
   • Maakt het bedrijf jaarlijks een nieuwe loonstaat voor elke werknemer?
  • Geautomatiseerd:
   • Houdt de werkgever voor elke werknemer een basiskaart bij?
   • Kan op verzoek een volledige loonstaat verstrekt worden?
 • Wordt loonbelasting ingehouden volgens de tabellen van de Belastingdienst?
 • Worden correcte premiepercentages voor de volks- en werknemersverzekeringen ingehouden?
 • Doet het bedrijf tijdig aangifte loonheffingen per tijdvak?
 • Houdt het bedrijf, indien van toepassing, per werknemer volgende gegevens bij:
  • vrijgestelde vergoedingen, uitkeringen en verstrekkingen;
  • beschikkingen en verklaringen;
  • loonbestanddelen die onder de eindheffing vallen;
  • premiespaarregeling en spaarloonregeling;
  • levensloopregeling;
  • afdrachtverminderingen.
 • Krijgt elke werknemer per loonbetalingsperiode een loonstrook?
 • Wordt jaarlijks aan iedere werknemer een jaaropgave verstrekt?
Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.