Checklist arbo en telewerken

0

Volgens de Arbeidsomstandighedenwet moet een ’thuiswerkgever’ zorgen voor
goede werkplekvoorzieningen in de woning.

 

In de Arbowet staat het volgende over telewerken:

  • De werkgever zorgt voor een volledig ingerichte werkplek die aan de arbonormen voldoet en verstrekt middelen die nodig zijn voor het uitoefenen van de functie thuis.

  • Als de telewerker zelf over een goede werkplek beschikt, hoeft de werkgever daar niet meer voor te zorgen

  • De werkgever is verplicht de medewerker te wijzen op de arbo-eisen en de mogelijke risico’ s. Goede voorlichting is vereist.

  • De telewerker verklaart dat de werplek aan de arbo-eisen voldoet en dat daarmee in overeenstemming zal werken.

  • Als de werknemer vanuit zijn functie verplicht is om te telewerken, dan zijn de kosten voor eventuele aanpassingen en voorzieningen voor rekening van de werkgever.

  • Wanneer telewerken niet verplicht is, en op verzoek van de werknemer plaatsvindt, kan de werkgever toch besluiten een deel van de kosten te vergoeden. Hierover kunnen afspraken worden gemaakt in de cao of in overleg met de ondernemingsraad .

  • Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever om de juiste voorwaarden te scheppen en de verantwoordelijkheid van de werknemer om deze na te leven. Denk aan het naleven van werktijden (het nemen van pauzes) en de richtlijnen doe voor beeldschermwerkers in het kader van RSI -preventie en  bestrijding zijn genomen.

  • De verplichting van de werknemer om ervoor te zorgen dat de telewerkplek blijft voldoen aan de normen van de arbowetgeving, ontslaat de werkgever niet van de eindverantwoordelijkheid voor een correct ingerichte werkplek. Deze verplichting moet worden beschouwd als een inspanningsverplichting, waarbij de werkgever faciliterend moet optreden.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.