CDA: makkelijker afwijken van cao met crisis

0

Het CDA wil dat werkgevers samen met vakbonden makkelijker afspraken kunnen maken om af te wijken van sector-cao’s.

Volgens Tweede Kamerlid Eddy van Hijum van de regeringspartij is er nu te weinig ruimte voor maatwerk bij algemeen verbindend verklaarde cao’s voor branches, terwijl bedrijven en banen in crisistijd gered kunnen worden door (tijdelijk) niet de afgesproken loonsverhoging uit te betalen.

Van Hijum kondigt maandag aan dat hij hierover een ,,fundamentele discussie” wil voeren bij de Kamerbehandeling van de begroting van minister Henk Kamp (Sociale Zaken). Volgens hem zijn in 2007 regels te veel aangescherpt voor het krijgen van dispensatie op een algemeen verbindend verklaarde cao.

De CDA’er stelt dat binnen sectoren grote verschillen zijn tussen bedrijven en de mate waarin ze bloot staan aan economische schommelingen, technische en internationale ontwikkelingen. Volgens hem wordt nu geen dispensatie verleend als het bedrijfseconomisch tegenzit, terwijl die ruimte wel in oorspronkelijke wetgeving in 1937 is ingebouwd.

De overheid moet volgens Van Hijum in zijn algemeenheid meer maatwerk mogelijk maken voor afspraken tussen werkgevers en werknemers over de arbeidsvoorwaarden. Daarvoor breekt hij een lans in een artikel in de herfsteditie van de Christen Democratische Verkenningen dit jaar. Daarin schrijft hij dat het overlegmodel met sociale partners nog meerwaarde heeft, maar dat aanpassing noodzakelijk is en dat bij landelijke afspraken meer ruimte nodig is voor invulling op bedrijfsniveau.

,,Zo is het de vraag of we verder moeten met collectieve fondsen voor opleiding en ontwikkeling in een sector en we niet verder moeten met individuele scholingsbudgetten, waarover werkgevers en werknemers individuele afspraken maken”, aldus de CDA’er. Hij zei eerder ook al dat bekeken moet worden of werkgevers bij reorganisaties meer vrijheid moeten krijgen om te selecteren welke vakkrachten ze willen behouden en wie ze willen ontslaan.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.