Cao’s ietsje duurder

0

De cao’s die in november zijn afgesloten waren ietsje duurder dan die in de maanden ervoor. De lonen namen met 1,9 procent toe, de maand ervoor was het 1,5 procent.

Het gemiddelde over 2011 ligt op 1,7 procent. Dat blijkt uit cijfers van AWVN, de belangrijkste arbeidsvoorwaardenadviseur van werkgevers.

De onverwachte stijging in november wordt verklaard uit het feit dat de meeste akkoorden uit november betrekking hebben op chemie en voedingsmiddelen. Deze sectoren doen het economisch relatief goed en dat is terug te zien in de loonafspraken.

Tegelijkertijd is het aantal afgesproken akkoorden in november lager dan in andere jaren. In veel gevallen is het cao-overleg vertraagd, uitgesteld of zelfs vastgelopen. Naar verluidt houdt men de gesprekken ook wat aan totdat meer duidelijk is over de toekomst van de FNV.

Tegenvallende cijfers

Eerder deze week kwam het Centraal Planbureau (CPB) met slechte groeiverwachtingen voor 2012. Laurens Harteveld, beleidsmedewerker bij AWVN, legt uit dat dit weinig betekent voor toekomstige onderhandelingen: ‘Deze cijfers hadden we wel verwacht, dus er is weinig nieuws om op te reageren. We blijven onverminderd adviseren om structurele loonsverhogen te vermijden, maar te streven naar beperkt koopkrachtverlies door creatieve oplossingen.’

Hoe zien die er dan uit, creatieve oplossingen om koopkrachtverlies te beperken? ‘Je kunt bijvoorbeeld denken aan een eenmalige uitkering die wordt omgezet in een vaste verhoging wanneer bepaalde doelen gehaald worden. Of je bedenkt een constructie waarbij mensen drie extra vrije dagen krijgen wanneer de orderportefeuille leeg is en meer loon wanneer er weer werk is. In de metaalsector zijn dergelijke ‘crisisbestrijdingsdagen’ succesvol geweest.’

Doe voorzichtig!

De werkgeversvereniging adviseert om het cao-overleg vooral te gebruiken voor het maken van afspraken om de verdiencapaciteit van de onderneming te vergroten. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om afspraken over flexibeler werken en om het wegnemen van belemmeringen om meer uren te werken of om langer door te werken, bijvoorbeeld ook na de pensioengerechtigde leeftijd.

In hoeverre staan vakbonden hier eigenlijk voor open? Volgens Harteveld willen werkgevers en werknemers vaak hetzelfde, maar dan vanuit een ander perspectief. Daar kan dus wel iets op bedacht worden: ‘Kijk naar het thema flexibiliteit. Werknemers verstaan daar een betere werk-privé balans onder. Terwijl een werkgever baat zou kunnen hebben bij invoering van een jaarurennorm (bij een piek in de productie werken mensen langere weken, terwijl ze in dalperiodes minder uren werken dan dat ze betaald krijgen). Het is best mogelijk om elkaar daarin te vinden.’

Duurzame inzetbaarheid

In veel cao’s worden afspraken gemaakt over duurzame inzetbaarheid. ‘Daar zijn we tevreden over. Er worden steeds meer concrete afspraken gemaakt rond scholing, oudere werknemers, diversiteit en vitaliteit van werknemers. In acht van de tien nieuwe cao´s worden dergelijke afspraken gemaakt.’

Basti Baroncini, redacteur P&Oactueel.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.