Cao-overleg ligt stil door onzekerheid

0

Er worden op het ogenblik veel te weinig cao’s afgesloten. Over de overeenkomsten die aflopen, wordt niet opnieuw overeenstemming bereikt door de sociale partners. Dat is schadelijk voor bedrijven én werknemers, zeggen de sociale partners.

Uit cijfers van werkgeversvereniging AWVN blijkt dat tot dusver in 2012 een kwart minder cao’s zijn afgesloten dan in dezelfde periode van vorig jaar. In de eerste zes maanden van dit jaar zijn in totaal 382 cao’s verlopen, terwijl tot nu toe voor slechts 167 cao’s overeenstemming is bereikt over een nieuwe cao. Ook is de jaarlijkse juni-piek dit jaar uitgebleven.

Oorzaken

Volgens Piet Fortuin, vicevoorzitter van CNV Vakmensen, zijn er twee oorzaken te geven voor het stil liggen van de cao-overleggen: ‘De eerste is alle onrust rondom de pensioenen. De discussie ligt op tafel bij veel onderhandelingen, maar het is onduidelijk wat er mee gaat gebeuren. Dat de pensioenleeftijd stijgt is inmiddels duidelijk, maar hoe pensioenfondsen dat vertalen naar bijvoorbeeld de premies, is nog niet helder. Als het kostenplaatje onduidelijk is, is het lastig afspraken maken.’
De andere oorzaak heeft betrekking op de algehele onzekerheid in het land. ‘Wat gaat er gebeuren? Er komt een nieuw kabinet aan, maar wat gaat dat doen? Er is iets besloten over de reiskostenregeling, maar houdt dat stand? En wat betekent dat allemaal voor werkgever en werknemer?’

Houdgreep

Dat is de reden waarom bonden en werkgeversverenigingen elkaar in de houdgreep houden, zegt Fortuin. ‘De sfeer is niet zozeer slecht aan tafel, maar iedereen wacht gewoon af. De werkgevers willen de hand op de knip houden, de werknemers willen geen koopkrachtdaling. Waarom zou je nu iets afspreken, als het straks allemaal anders wordt, denken beide partijen. Helaas ontstaat er daardoor langzamerhand wel een beetje brak water.’

Gevolgen werkgevers

AWVN noemt de ontwikkeling van het stilvallende cao-seizoen zorgelijk. Volgens de werkgeversvereniging heeft de impasse in het cao-overleg een olievlekwerking binnen bedrijven. ‘Het stilvallen van het cao-overleg heeft ook effect op andere reguliere overlegmomenten met de bonden. De uitwerking van eerder gemaakte afspraken en de uitvoering van eerder afgesproken projecten lopen vertraging op. Verder is het cao-overleg een belangrijke plek om afspraken over productiviteitsverbetering te maken. Op termijn is dit dus schadelijk voor de kracht van het bedrijfsleven.’

Gevolgen werknemers

Maar ook voor werknemers heeft het gevolgen, zegt CNV Vakmensen. ‘Het legt bijvoorbeeld een enorme claim op het overleg van 2013. Als je 2012 nog moet gaan regelen als je al in 2013 zit, dan wordt dat er niet makkelijker op. Werkgevers zijn er doorgaans niet happig op om na afloop van een jaar nog over loonstijgingen te praten; voor werknemers is dat slecht nieuws. Uitstel leidt doorgaans niet tot sterkere cao’s.’

Loonstijging

De nieuwe cao’s die in juni wel zijn afgesloten, kennen een gemiddelde loonstijging van 1,63 procent. Dat is iets lager dan het gemiddelde van alle cao’s van 2012 (1,65 procent) en ook lager dan het stijgingspercentage van april (1,79 procent) en mei (1,73 procent). Het lijkt er op dat de stijging van de cao-lonen afvlakt en stabiliseert rond 1,65 procent.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.