Calamiteitenverlof

1

Soms moet een werknemer de dagelijkse werkzaamheden tijdelijk staken omdat er sprake is van een persoonlijke calamiteit. In een aantal gevallen kan hij een beroep doen op calamiteitenverlof.

Situaties waarin uw werknemer gebruik kan maken van calamiteitenverlof:

  • Hij moet zaken regelen rond een sterfgeval in zijn familie.
  • Hij moet snel een oppas vinden of verzorging regelen voor een ziek familielid.
  • Hij moet een loodgieter regelen omdat zijn waterleiding is gesprongen.

Duur calamiteitenverlof

De duur van het calamiteitenverlof is afhankelijk van de reden waarom de werknemer het verlof opneemt. Soms is een paar uur voldoende. In een ander geval zal de werknemer een paar dagen nodig hebben.

Duur calamiteitenverlof bij ziekte

Als een thuiswonend kind, partner of ouder van de werknemer plotseling ziek wordt en hij dus onverwachts vrij moet nemen, kan hij voor de eerste zorgdag calamiteitenverlof opnemen. De tweede dag moet hij een andere vorm van verlof opnemen, het kortdurend zorgverlof. Deze vorm van verlof neemt hij op als hij de enige is die op dat moment de zieke kan verzorgen.

Loondoorbetaling

Het salaris moet tijdens het calamiteitenverlof doorbetaald worden. In de cao of met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging kunnen andere afspraken zijn gemaakt.

Vakantiedagen inleveren

Achteraf kan de werkgever aan de werknemer voorstellen om het calamiteitenverlof als vakantie aan te merken. De werknemer moet hiermee wel uitdrukkelijk akkoord gaan. Bovendien mag hij in principe alleen extra (bovenwettelijke) vakantiedagen en opgespaarde vakantiedagen van het voorgaande jaar inleveren. Dus niet de vakantiedagen waar hij jaarlijks minimaal recht op heeft. Hierover kunnen echter in de cao afwijkende afspraken worden gemaakt.

Weigeren

De werkgever mag een redelijk verzoek om calamiteitenverlof niet weigeren. De werkgever kan wel achteraf aan de werknemer vragen aan te tonen dat het opnemen van het calamiteitenverlof noodzakelijk was.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

1 reactie

  1. Overigens geldt het calamiteiten verlof ook voor de geboorte van je kind (als man). Daarna heb je recht op 2 dagen kraamverlof.