Beste Werkgevers willen vertrouwen, communicatie en ontwikkeling

0

Gisteravond werd de lijst van Beste Werkgevers 2012 bekendgemaakt door Great Place to Work. Maar wat beweegt werkgevers eigenlijk om Beste Werkgever te willen zijn? Een gesprek met drie van hen.

Ieder jaar is het mogelijk om als organisatie deel te nemen aan de lijst van Beste Werkgevers van Great Place to Work (GPTW). Er worden prijzen uitgereikt in drie categorieën: 1) organisaties met meer dan 250 medewerkers of die internationaal opereren; 2) organisaties met 50 – 250 medewerkers; en 3) organisaties met 20 – 50 mensen.

Hier vindt u de lijst met Beste Werkgevers 2012 van GPTW »

Waarom meedoen?

Wat is de reden waarom bedrijven meedoen aan een dergelijke lijst? Jolanda Wijsman, HR manager bij Festo, zegt dat het bedoeld is om de vooruitgang te meten: ‘In 2010 deden we voor de eerste keer mee. Hoewel we daar goed doorheen kwamen, hebben we het beschouwd als een nulmeting. De afgelopen twee jaar hebben we verbeteringen aangebracht, en het is nu de vraag of de veranderingen ook effect hebben gehad. De reden waarom Festo specifiek met GPTW in zee ging, is omdat het de perceptie van medewerkers meet. Zij zijn de sleutel tot ons succes. We hebben dan wel een sterke focus op HR, maar we willen ook graag weten of onze inspanningen wel overkomen. We vragen aan medewerkers om dat extra stapje te zetten, dan is het belangrijk om te weten wat er leeft.’
Volgens Remco Korzaan, HR Manager van SAS, is meedoen geen doel op zich: ‘Van oudsher zijn we een bedrijf waarin goed werkgeverschap en werknemerstevredenheid belangrijk zijn. Vanuit die gedachte zijn we continu bezig om onszelf te verbeteren. We willen dus weten waar we staan, en punten ontdekken waar we lering uit kunnen trekken. Waar we nog in kunnen verbeteren? Dat is lastig: we eindigen in veel landen als eerste of tweede bij dergelijke onderzoeken. Ik denk dat de winst hem vaak zit op lokaal afdelingsniveau: dat daar dingen nog minder soepel lopen.’

Overtreffende trap van goed werkgeverschap

Goed werkgeverschap is een wettelijk vereiste, maar waarom gaan bedrijven zo ver dat ze Beste Werkgever willen worden? Hanneke Visser, HR-directeur bij Kindergarden: ‘In de dienstverlening is het personeel de belangrijkste succesfactor. Ouders vertrouwen ons hun kind toe: hun belangrijkste bezit. Onze kinderdagverblijven kunnen er nog zo mooi uitzien, maar als er niet het beste personeel rondloopt, gaan ze ontevreden naar huis. Daarom is het belangrijk om goed voor je mensen te zorgen: om je te onderscheiden en dat te blijven doen.’
Remco Korzaan: ‘We geloven dat tevreden medewerkers zorgen voor tevreden klanten, en die zorgen uiteindelijk voor ons succes. We willen een langetermijnrelatie aangaan met onze medewerkers. En het is in ons eigen belang: we houden de kennis op die manier in huis. Een kwart van de omzet vloeit bij ons terug naar R&D en opleidingen. Wanneer medewerkers bij ons weglopen omdat wij iets niet goed geregeld hebben, dan is dat gewoon ontzettend kostbaar.’

Concrete acties

Het worden van een Beste Werkgever verzandt al snel in mooie woorden wanneer er geen concrete interventies ondernomen worden. Wat voor acties moeten we dan aan denken? Jolanda Wijsman: ‘Uit het eerste onderzoek (twee jaar geleden) bleek dat medewerkers regelmatig vonden dat hun eigen afdeling het goed deed, maar dat er op andere afdelingen nog wel wat verbeterd kon worden. Daarop hebben we een soort sportdag georganiseerd om aan teambuilding te werken. Dit jaar hebben we dus ook hoger gescoord op samenwerking: je ziet echt dat mensen elkaar meer opzoeken in het bedrijf en dat grenzen zijn weggenomen.’
Bij Kindergarden kwam jaren geleden naar voren dat het personeel te weinig ruimte voor ontwikkeling ervoer, zegt Hanneke Visser. ‘Daarom hebben we de Kindergarden Academie opgezet. De pedagogisch medewerkers die geïnspireerd willen worden maar niet van dikke boeken houden, krijgen verschillende modules aangeboden. Die zijn heel praktisch van aard en gericht op het dagelijkse werk. We hebben het nadrukkelijk niet gezocht in een beter salaris, maar in ontwikkeling.’

Cijfers

Bij Great Place To Work worden bedrijven beoordeeld in cijfers, maar in hoeverre kun je beleving van medewerkers vatten in cijfers? Hanneke Visser: ‘Het is belangrijk om te luisteren naar je medewerkers. Soms doe je dat in een gesprek, en soms via een vragenlijst. Voor sommige mensen is het fijn om verbeterpunten anoniem te kunnen vertellen.’
Volgens Jolanda Wijsman zijn cijfers je enige houvast om te zien hoe medewerkers denken: ‘Anders blijft het berusten op een soort gevoel, nu is het onderbouwd. En het past ook binnen de genen van dit bedrijf. We zijn een salesorganisatie: we meten sowieso output in plaats van inzet.

Essentie

Goed werkgeverschap kun je vanuit verschillende kanten aanvliegen. Wat is voor deze bedrijven essentieel om een goede werkgever te zijn?
Volgens Remco Korzaan is vertrouwen het allerbelangrijkste ingrediënt voor goed werkgeverschap. ‘Vertrouwen tussen collega’s, managers en klanten, zodat niemand zich anders voor hoeft te doen dan hij is. En dat vertrouwen zit hem in heel kleine dingen. Bijvoorbeeld in attent zijn bij ziekte, maar ook in openheid van communicatie op moeilijke momenten. Vertrouwen moet je continu blijven geven, dat vergt een lange adem. En je doet het op alle assen die je als werkgever ter beschikking staan.’
Voor Jolanda Wijsman is de kern ontwikkeling: ‘De enige constante factor in onze markt is verandering, en dat vraagt veel flexibiliteit van onze medewerkers. Ze moeten altijd fit zijn om in te spelen op krimpende en groeiende markten. Maar dat kan alleen als je multi-inzetbare medewerkers hebt die flexibel met hun takenpakket kunnen omgaan. Die flexibiliteit is voor ons noodzakelijk om succesvol te kunnen zijn.’

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.