Beschikbaarheidsdienst is geen reguliere arbeidstijd

0

Een werknemer wil beschikbaarheidsuren als reguliere arbeidstijd vergoed krijgen. Maar daarvoor is fysieke aanwezigheid op de werkplek is vereist, oordeelt de kantonrechter.

Omdat de werknemer vindt dat de piketregeling niet van toepassing is op hem, kent de de rechter geen enkele vergoeding aan de werknemer toe.

De situatie

Een werknemer was tot 1 januari 2009 als bergingschauffeur in dienst bij de (rechtsvoorganger van de) werkgever. De arbeidsovereenkomst is wegens een conflict op een pro forma verzoek van de werkgever door de kantonrechter ontbonden.
De werkgever biedt een 24-uurs service voor opdrachtgevers als de ANWB-wegenwacht en Rijkswaterstaat. Bij een melding moet de bergingsauto binnen 20 minuten ter plaatse zijn.
De werknemer stelt dat hij sinds de overname door de huidige werkgever gemiddeld 97 uren per week heeft gewerkt en dat hij deze uren niet volledig uitbetaald heeft gekregen.

De vordering

De werknemer vordert betaling van ruim € 529.000 aan achterstallig loon en toeslagen. Hij is steeds gemiddeld 97 uur per week beschikbaar geweest/aan het werk geweest. De uren die hij beschikbaar was voor oproepen moesten volgens hem als gewone arbeidsuren worden uitbetaald.

Het verweer

De werkgever is het daar niet mee eens. Voor de beschikbaarheidsuren kan de werknemer aanspraak maken op een piketvergoeding. De werkgever erkent dat die vergoeding niet is uitbetaald en dat de werknemer daarom nog recht heeft op iets meer dan € 22.000 aan piketvergoeding en vergeoding voor verschoven uren.

Het oordeel

De kantonrechter oordeelt dat de beschikbaarheidsdienst niet kan worden aangemerkt als reguliere arbeidstijd. Volgens Europese rechtspraak worden beschikbaarheidsdiensten alleen als reguliere arbeidstijd aangemerkt als de fysieke aanwezigheid van de werknemer op de werkplek is vereist. In dit geval is niet is gebleken dat fysieke aanwezigheid van de werknemer was vereist op de bergingsauto of op een vestiging van de werkgever.
De vordering van de werknemer wordt afgewezen. Ook kent de kantonrechter geen piketvergoeding en vergoeding voor verschoven uren toe aan de werknemer omdat die steeds heeft aangegeven dat deze regelingen niet op hem van toepassing zijn.

LJN BO5423
Kantonrechter Breda
Wachtdienst of piketdienst?
Eerste aanleg
24 november 2010

Door mr. Ingrid Kooijman

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.