Bereid je nú voor op de WWZ: concurrentiebeding

0

Op 1 januari 2015 gaat onder andere de Wet Werk en Zekerheid in. Kantonrechter en hoogleraar arbeidsrecht Prof. Mr. Gerrard Boot geeft aan waarom HR nú actie moet nemen, ook al lijkt dit nog ver in de toekomst te liggen. Wat te doen met een concurrentiebeding bij het afsluiten van tijdelijke contracten?

Gerrard Boot: ‘Bij tijdelijke contracten kun je als uitgangspunt geen concurrentiebeding meer afspreken. Daar is een uitzondering op. Als je als werkgever een zwaarwegend bedrijfsbelang hebt, dan mag je een concurrentiebeding wél in een tijdelijk contract opnemen. Dit moet je dan wel in de arbeidsovereenkomst opnemen. Daarbij moet je uitleggen waarom het een zwaarwegend bedrijfsbelang is. De wetgever heeft niet uitgelegd wanneer sprake is van zo’n zwaarwegend bedrijfsbelang.
Omdat dit zo’n nieuwe bepaling is, is er nu nog geen rechtspraak over. Je kunt nu nog niet inschatten of rechters hier straks streng naar zullen kijken of mild over zullen zijn. Dus je loopt als werkgever in ieder geval een risico: je denkt misschien dat iets een zwaarwegend bedrijfsbelang is, maar achteraf beslist de rechter dat dit niet zo is. Dat betekent dus dat als jij als werkgever een tijdelijk contract aangaat met daarin een concurrentiebeding, je een extra risico loopt dat dat concurrentiebeding niet geldig zal blijken te zijn.
Wanneer je als werkgever dus iemand in dienst wilt nemen van wie je het echt belangrijk vindt dat hij of zij een concurrentiebeding krijgt wat ook overeind blijft, zal je je moeten afvragen of het dan wel zo handig is om met die persoon een tijdelijk contract aan te gaan. Het is namelijk niet een kwestie van ééntjes en nulletjes of zwart of wit, want ook bij een vast contract kan een concurrentiebeding door de rechter worden vernietigd. Bij een tijdelijk contract is het risico van een vernietiging wel duidelijk groter.

Deze wijziging gaat in per 1 januari 2015. Wanneer jij als HR-functionaris betrokken bent bij het aannemen van werknemers en bij het opstellen van contracten, dan zal je je bedrijf daarop moeten wijzen. Hoe belangrijk is concurrentie, wil je daar veel risico op lopen of niet, moet je misschien een vast contract aanbieden in plaats van een tijdelijk?

Het volledige interview met prof. mr. Gerrard Boot lees je in P&Oactueel 9!

Lees ook: Nog veel onduidelijkheid over concurrentiebeding in WWZ en ‘WWZ vraagt van HR strategisch meedenken’

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.