Bedrijven starten vaker eigen opleidingen

2

Steeds meer bedrijven starten eigen opleidingscentra. Vaak is dat omdat onderwijs en arbeidsmarkt onvoldoende op elkaar aansluiten.

Een voorbeeld hiervan is McDonald’s, dat in 2009 de McDonald’s Academy oprichtte. Volgens director HR Marjolein Reijs omdat men ontevreden was met het onderwijsaanbod: ‘De mbo-opleidingen bereiden leerlingen niet goed voor op de taken die ze hier gaan verrichten. Met name in de operationele aansturing waren er problemen: logistiek, kwaliteitsbeheer enzovoort. De opleidingen waren vooral gericht op de traditionele horeca: verse bouillon trekken voor vijfsterren-restaurants. Maar dat verkopen we niet bij McDonald’s, wij hebben een ander werkproces. Omdat de aansluiting er niet is, zijn we een eigen opleiding gestart. Maar er zijn ook andere motieven. Zo is er de verantwoordelijkheid om mensen professioneel en duurzaam te ontwikkelen en willen we een goede werkgever zijn. Dit jaar volgden 500 mensen de opleiding.’

Een ander voorbeeld zijn de Nederlandse Spoorwegen. Eind 2012 willen zij het Railcollege hebben opgezet, een samenwerkingsverband tussen de spoorwegsector en een ROC. Het Railcollege is onderdeel van een afspraak met de vakbonden, zegt directeur P&O Harry van der Kraats: ‘Wij zien forse arbeidsmarkttekorten op ons afkomen. De komende 5 jaar verlaten door de vergrijzing 5000 mensen de NS en bovendien kiezen steeds minder jongeren voor een vak in de techniek. Op die schaarste anticiperen we, en dus willen we mensen actiever interesseren voor ons bedrijf. Door te zorgen voor een gecertificeerde opleiding hopen we bij te dragen aan het arbeidsmarktperspectief van huidige en toekomstige medewerkers. Uitgangspunt is om attractiever te worden als werkgever.’

Opleidingen

Wat houden de opleidingen precies in? Marjolein Reijs vertelt dat het gaat een mbo-opleiding op de niveaus 2, 3 en 4. ‘Het gaat om de beroepsbegeleidende leerweg, waarbij mensen 4 dagen werken en 1 dag naar school gaan. Het zijn veelal mensen die het reguliere mbo-traject niet hebben afgemaakt omdat ze binnen de ROC’s zijn uitgevallen. Als ze toch nog een diploma willen behalen, kunnen ze dat hier doen. Maar het gaat niet alleen om schoolverlaters, ook om mensen die een ‘verkeerd’ diploma hebben gehaald of om herintredende huisvrouwen. Op niveau 2 leren ze bijvoorbeeld over hygiëne en klantgericht werken. Op niveau 4 gaat het over marketing, winst- en verliesrekeningen en leidinggeven aan een onderneming van 80 mensen.’
NS voert op dit moment gesprekken met ROC’s om het lesprogramma van het Railcollege vorm te geven. In het najaar van 2012 hoopt men de eerste cursisten op te gaan leiden.

Breedte

De vraag is natuurlijk in hoeverre mensen iets aan het diploma hebben wanneer ze het betreffende bedrijf weer verlaten. Mensen worden immers opgeleid voor een specifieke onderneming. Harry van der Kraats: ‘Het diploma is ook buiten de spoorwegsector te gebruiken, het is immers een gangbaar mbo-diploma. Wellicht moet je je op onderdelen wel weer bijscholen, maar dat is bij andere (mbo-) diploma’s ook het geval. Cursisten beginnen eerst een brede basisopleiding is, en dan een specifieke richting tot bijvoorbeeld machinist. Maar die brede basisopleiding hebben ze in elk geval binnen.’
Ook volgens Marjolein Reijs is het diploma zeker elders te gebruiken: ‘Het is een branchebreed diploma, gericht op de fastservice. Daardoor kunnen ze ook bij andere vergelijkbare bedrijven aan de gang. Een vijfsterren-restaurant wordt lastig, maar het is zeker breder dan alleen McDonald’s.

Trend?

Het lijkt wel of steeds meer bedrijven een eigen ‘acadamy’ opzetten. Is er sprake van een trend? Ja, zegt Harry van der Kraats: ‘Ik hoor van steeds meer ondernemingen dat ze dit doen. De oorzaak? Vroeger had je de vakscholen (van Hoogovens bijvoorbeeld), maar die werden op een gegeven moment te duur. Met de komende schaarste op de arbeidsmarkt zie je dat het voor bedrijven weer van belang is dat ze met mensen in aanraking komen. Bedrijven zien het verzorgen van eigen opleidingen steeds vaker als een eigen verantwoordelijkheid daar waar reguliere instituten dit niet  of onvoldoende aanbieden.’

Opzetten van een opleiding

Is het eigenlijk moeilijk om een eigen Acadamy op te zetten? ‘Ja’, zegt Marjolein Reijs: ‘Tenminste, als je het ook wilt koppelen aan een officieel erkend diploma. Dan moet je aan allerlei kwaliteitsnormen voldoen en de studenten door derden laten certificeren. Daarom hebben we aansluiting gezocht bij een opleidingsinstelling die hier al meer ervaring mee heeft. Het is een langdurig proces dat je zeker niet in je eentje kunt doen.’

Basti Baroncini, redacteur P&Oactueel.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

2 reacties

 1. Lou Fredrix op

  War een flauwekul!
  Het Onderwijs is middels de inschrijving van de deelnemers in een ROC’s wel degelijk verantwoordelijk voor de uitvoering van deze opleidingen.
  Deze constructie wordt toegepast om de WVA gelden en de OC&W Financiering veilig te stellen en zodoende budget neutraal de gewenste opleidingen in eigen huis te kunen uitvoeren.
  Indien er geen financiering meer via het ROC’s zou lopen was de samenwerking waarschijnlijk snel voorbij.
  Als de prvate opleiders een CREBO erkenning hebben , dan kan men ook zelf gebruik maken van de WVA regeling.
  Allemaal publiekgeld welk hiervoor wordt ingezet.

 2. Wij zien deze tendens ook. De verbreding van het onderwijs (bijvoorbeeld techniek breed) staat in schril contrast met de behoefte uit het bedrijfsleven. Er zijn ook goede initiatieven te zien, wij maken als uitgever dan in ook in toeneemde mate maatwerk; leermateriaal afgestemd op de wensen van de klant.

  Leo Hille