Bedrijfsauto’s nemen toe, maar denkt HR aan het milieu?

0

Bedrijfsauto’s reden in 2017 meer kilometers, maar waren minder milieuvriendelijk. Volgens Cynthia de Koning, HR-manager bij Compass, kan dat anders.

Het afgelopen jaar maakten bedrijfsauto’s meer gebruik van benzine, minder van diesel. En er kwamen minder elektrische auto’s. Dat blijkt uit nieuwe CBS-cijfers over verkeersprestaties. Al blijven er uitzonderingen op de regel.

Bedrijfsauto’s reden in 2017 zo’n half miljard kilometer meer dan in 2016. Dankzij deze stijging van twee procent komt ook het totaal aantal kilometers van Nederlandse personenauto’s in 2017 iets hoger uit. Bedrijfsauto’s maakten méér kilometers, particuliere auto’s maakten er juist minder. Daardoor steeg het aantal kilometers van 118,7 miljard in 2016 naar 119,1 miljard in 2017.

Meer benzine, minder diesel, minder elektrisch

Opvallend is dat deze bedrijfsauto’s meer gebruikmaakten van benzine als brandstof. Van diesel werd juist minder gebruikgemaakt. In 2016 was dat ongeveer 14,7 miljard kilometer, 2017 was dit nog ‘maar’ 14,3 miljard.

Er is bij bedrijfsauto’s dus duidelijk een verschuiving merkbaar van diesel naar benzine. Toch is een nuance op zijn plaats. Het totaal aantal dieselkilometers is nog altijd ruim het dubbele van de benzinekilometers. Verder is het aandeel nieuwe elektrische bedrijfsauto’s – elektrisch en plug-in hybrides – flink gedaald. Uiteraard zijn de veranderde bijtellingspercentages – voor plug-in hybrides is de bijtelling per 1 januari 2017 verhoogd naar 22 procent – hier debet aan.

Uitzondering

Toch zijn er ook uitzonderingen op de regel. Cynthia de Koning, manager HR bij Compass, laat weten dat het wagenpark van het infrabedrijf is gestegen van 17 bedrijfswagens in 2015 naar 28 bedrijfswagens in 2018. Procentueel gezien is het aandeel benzineauto’s daarbij gestegen, in lijn met de CBS-cijfers dus. ‘In 2015 hadden we twee benzineauto’s, inmiddels zijn dat er zeven.’ Het aantal dieselauto’s bij Compass steeg ook, zij het minder sterk, van 11 naar 15.

Maar het meest opvallend: het aantal elektrische auto’s verdubbelde, van twee in 2015 naar vier in 2018. De Koning vertelt daarover: ‘Als Compass voelen we ons betrokken bij de wereld om ons heen, daarom stimuleren we vanuit HR dat medewerkers kiezen voor een elektrische auto. Elektrische auto’s hebben een gunstig effect op de luchtkwaliteit, geluidsoverlast en klimaat, stoten geen of veel minder schadelijke stoffen uit en rijden meestal op groene stroom. Het liefst zien we die stimulatie bij meer organisaties.’

Lees meer over:

Over Auteur

Paul Poley schrijft artikelen voor XpertHR. Hij is gespecialiseerd in de uitzendbranche en alles wat daarmee te maken heeft.