AWVN: stijging cao-lonen vlakt verder af

0

De stijging van de cao-lonen vlakt verder af. In januari afgesloten cao’s vertoonden een stijging van 1,36 procent. In december vorig jaar was de stijging nog 1,48 procent terwijl de stijging van de cao-lonen over heel 2012 1,6 procent bedroeg. Dat meldt AWVN.

AWVN schrijft de afvlakking van de loonstijging toe aan de aanhoudende onzekerheid over de economie en de toegenomen (concurrentie-)druk op ondernemingen. ‘De trend in het cao-overleg loopt altijd achter op die in de economie. De verslechterde en verslechterende economie is onderhand overal voelbaar. Daarbij is er nog steeds geen vooruitzicht op hernieuwde groei,’ stelt de werkgeversvereniging in een toelichting.

Duurzame inzetbaarheid

Er werden net als in 2012 opvallend veel afspraken gemaakt over duurzame inzetbaarheid: in 3 van de 4 nieuwe cao’s is dat het geval. Een en ander blijkt uit de maandelijkse voortgangsrapportage van AWVN, de belangrijkste arbeidsvoorwaardenadviseur van werkgevers. Belangrijke andere punten in het overleg van de komende tijd zijn volgens AWVN: pensioenen, duurzame inzetbaarheid en flexibiliteit. ‘Door keuzemogelijkheden in arbeidsvoorwaarden krijgen werknemers meer zeggenschap over hun eigen koopkracht. Willen ze die vergroten, dan leveren ze vrije dagen in en ontvangen ze meer geld.’ 

Komend jaar

De werkgeversvereniging verwacht voor het komende jaar ‘aanhoudend realisme’ bij de onderhandelaars van zowel de eigen achterban als die van vakbonden en ondernemingsraden. ‘Iedereen begrijpt dat stijgende loonkosten funest kunnen zijn voor bedrijven en de problemen alleen maar zullen vergroten.’ In 2013 lopen 450 cao’s af. Daarnaast moeten nog eens 150 cao’s worden vernieuwd die eigenlijk al in 2012 vernieuwd hadden moeten worden. In de onderhandelingen over al die cao’s gaat het volgens AWVN niet meer automatisch over het verdelen van de toenemende welvaart en over loonsverhogingen, maar over het verdelen van ‘pijn’. 

 

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.