All-in uurloon kort-parttimers AH toegestaan

3

Albert Heijn, Etos en Gall & Gall mogen het all-in uurloon dat ze begin dit jaar voor de kort-parttimers invoerde, voorlopig blijven betalen. De bedrijven mogen dat loon, onder andere inclusief vakantietoeslag en de waarde van opgebouwde vakantiedagen, uitbetalen omdat ze er voor zorgen dat de parttimers alsnog vakantiedagen opnemen en omdat het om kleine bedragen gaat.

Zo oordeelde het hof Amsterdam in het hoger beroep tegen een kort geding dat CNV en FNV aanspanden tegen de invoering van het all-in loon.

Kort geding

In januari 2009 voert Albert Heijn, Etos en Gall & Gall (hierna Albert Heijn c.s.) een all-in uurloon in voor alle kort-parttimers (KPT-ers). Sindsdien betalen zij parttimers met een contract van 48 uur of minder per vier weken een all-in loon dat bestaat uit een basisloon inclusief opgebouwde ADV-uren, de loonwaarde van de opgebouwde vakantiedagen, de opgebouwde vakantietoeslag en het pro rato vaste deel van de winstuitkering. De vakbonden FNV en CNV spanden een kort geding aan tegen de invoering. Het all-in loon zou in strijd zijn met diverse cao’s en met bestaande wetgeving. Volgens de kantonrechter is er met de invoering van de regeling geen wettelijke regeling of cao bepaling geschonden.

Oordeel in hoger beroep

De bonden gaan in hoger beroep. Albert Heijn c.s. geven aan dat de uitbetaling van ADV-uren al jarenlang praktijk is. De cao-bepalingen verzetten zich hier niet tegen. Sterker nog, in een aantal cao-bepalingen wordt hiertoe uitdrukkelijk de mogelijkheid gegeven of wordt zelfs het uitbetalen van ADV-uren aan KPT-ers als uitgangspunt genomen.

Uitbetalen vakantiedagen en vakantietoeslag

Over de uitbetaling van de loonwaarde van opgebouwde vakantiedagen oordeelt het hof dat Albert Heijn c.s. gemotiveerd hebben aangevoerd dat het uitbetalen van de loonwaarde los staat van de aanspraak op het opnemen van vakantiedagen. De uitbetaling is dus geen vervanging van de vakantiedagen. Het bedrijf ziet er goed op toe dat de KPT-ers hun dagen daadwerkelijk opnemen. In de wetsgeschiedenis is niets vermeld over wanneer vakantiedagen uitbetaald moeten worden. Vakantiedagen opnemen in het all-in loon is niet in strijd met de wet maar staat wel op gespannen voet met het doel van artikel 7: 639 BW, het kunnen opnemen van vakantie omdat er over de vakantieperiode ook loon uitbetaald wordt, vindt het hof. Maar omdat het om zeer lage bedragen gaat zal de uitbetaling van vakantiedagen bij het all-in loon geen belemmering zijn om daadwerkelijk vakantie op te nemen.

Ook de uitbetaling van het vakantiegeld bij het all-in loon is niet in strijd met de wet en ook hier gaat het om kleine bedragen: gemiddeld  € 113,- op jaarbasis.

Er is ook geen sprake van een ongeoorloofd onderscheid naar arbeidsduur. Het hof overweegt dat de specifieke kenmerken van de groep waar het om gaat, naar voorlopig oordeel van het hof, het gemaakte onderscheid objectief rechtvaardigt. Bij de belangenafweging laat het hof het belang van Albert Heijn c.s. zwaarder wegen omdat de concurrenten ook het all-in uurloon hanteren.

Het vonnis van de kantonrechter wordt door het hof bekrachtigd.

JAR 2009/284
Hof Amsterdam
Hoger beroep
27 oktober 2009

Door mr. Ingrid Kooijman

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

3 reacties

  1. Th. van Ruiten op

    Dit is nu vereenvoudiging van regelgeving. Een keer uitbetalen en klaar. Geen bijhouden van allemaal kleine uurtjes. Alleen jammer dat het kennelijk afgedwongen moet worden. chapeau voor het genomen initiatief.

  2. Andries Bongers op

    Uitstekend praktisch besluit en gelukkig ook een verstandig vonnis.
    Voor medewerkers, die minstens 3 maal het minimum loon verdienen, geldt al jaren, dat deze regeling mag worden toegepast. Voor de goede orde: vakantiegeld is het loon dat doorbetaald wordt over de vakantieperiode. Vakantietoeslag is de 8% die betaald wordt over het genoten loon tijdens het vakantiejaar. Zie ook hr-kiosk.nl

  3. Dat het voor de AH een voordeel oplevert dmv. minder administratie dat begrijp ik. Maar als werknemer, daar ben ik er zelf ??n van, wordt het wel onduidelijk hoeveel vakantie dagen je nog hebt en hoeveel je er hebt opgenomen. Dat je van te voren uitbetaald krijgt is niet waar tenzij je alle vakantiedagen aan het eind van het jaar opneemt!Ga je halverwege het jaar dan heb je de helft nog maar gehad(ook van je vakantiegeld) en als je terug komt van vakantie krijg ook nog eens minder loon. Wanneer je bijv. stage/ studeren in het buitenland kun je ook geen vakantie/adv sparen zodat je nu verzekering- en contract-technisch slechter af bent. Kleine bedragen bij een kleine beurs maken wel degelijk een groot verschil, ook al omdat vakantie/adv/tvt wel te sparen zijn zonder dat dit je loon verhoogt dit heeft invloed op je bijverdienste voor de IB-groep/ huur- en zorgtoeslag en belastingen. Als laatste punt is het raar dat de AH dit opeens heeft doorgedrukt zonder de keus te laten aan de werknemer of hij of zij dit wel wil. Een groot deel van mijn KPT-collega’s heeft graag de extraatjes van een winstuitkering en vakantiegeld en helemaal geen zin in inkomsten-dip nadat je van vakantie terugkomt.