All-in loon nietig, werknemer moet vakantiedagen terugbetalen

0

Een werknemer beroept zich op nietigheid van de afspraak over een all-in loon inclusief vakantiedagen en vordert uitbetaling van de niet-genoten vakantiedagen. Volgens de kantonrechter ziet hij ziet echter over het hoofd dat die nietigheid met terugwerkende kracht werkt. Hij heeft dus vanaf het begin teveel loon ontvangen.

De situatie

Een programmeur heeft een all-in uurloon, onder andere inclusief vakantiedagen. Het dienstverband is inmiddels beëindigd maar de partijen strijden nog over de afwikkeling. De werknemer stelt dat hij recht heeft op uitbetaling van niet-genoten vakantiedagen omdat de uitbetaling van vakantiedagen in het all-in loon in strijd met was de wet.

De vordering

De werknemer vordert onder andere uitbetaling van de niet-genoten vakantiedagen. Hij stelt dat het uitbetalen van een all-in loon in strijd is met de wet en beroept zich op nietigheid van de all-in loonafspraak. Hij wil de ruim 145 niet-genoten vakantiedagen graag uitbetaald zien.

Het oordeel van de kantonrechter

Vast staat dat in de arbeidsovereenkomst is geregeld dat het uurloon inclusief een toeslag voor  vakantiedagen was. Hoewel de werkgever stelt dat zo´n all-in loon in de IT-branche gebruikelijk is, stelt de kantonrechter dat het evident is dat die afspraak in strijd is met artikel 7:640 BW (afkoopverbod voor vakantiedagen). En dat is dwingend recht waarvan niet ten nadele van de werknemer kan worden afweken.

De afspraak staat daarmee bloot aan vernietiging met terugwerkende kracht (artikel 3:53 BW).
De kantonrechter stelt dat de werknemer met zijn vordering over het hoofd heeft gezien dat de werkgever de afkoopvergoeding dan vanaf het begin af aan onverschuldigd betaald (art. 6:203 BW). Nu de werknemer de vernietiging van de afspraak inroept, moet hij die ten onrechte ontvangen vergoeding  terugbetalen.

Dat hij niet al tijdens het contract de nietigheid heeft ingeroepen ligt in zijn risicosfeer, zeker gezien het niveau van zijn functie. De werknemer kende de afspraak. Dat hij niet wist dat het een verboden afspraak was doet aan de risicobepaling niet af.

Aan de regeling dat opgebouwde vakantiedagen moeten worden uitbetaald aan het einde van het dienstverband, moet wel uitvoering worden gegeven. De aanspraak op niet-genoten vakantiedagen komt neer op € 8009,06. Het door de werknemer terug te betalen loon komt neer op € 8139,60. Per saldo heeft de werknemer heeft dus geen recht meer op een vergoeding voor niet-genoten vakantiedagen en de kantonrechter wijst de vordering af.

LJN BK5893
Kantonrechter Zwolle
Art. 7:641 BW
Eerste aanleg
20 oktober 2009

Door mr. Ingrid Kooijman

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.