Alcoholverslaving gezagvoerder KLM is ziekte, geen privéprobleem

3

De alcoholverslaving van een gezagvoerder bij de KLM is geen reden voor ontslag. De kantonrechter oordeelt dat het een ziekte is, en geen privéprobleem. De werknemer De werkgever had hem juist moeten ondersteunen in zijn weg naar herstel in plaats van aan te sturen op ontslag.

De situatie

Een 50-jarige man is gezagvoerder bij KLM. Als hem voor een vlucht wordt gevraagd of hij alcohol heeft gebruikt, ontkent hij dat. Maar uit blaas- en bloedtesten blijkt dat hij een te hoog alcoholpromillage heeft. Volgens de CAO voor KLM cabinepersoneel is gebruik van alcohol vanaf 10 uur voor een vlucht verboden, overmatig alcohol gebruik vanaf 24 uur voor de vlucht. De gezagvoerder krijgt een vliegverbod en wordt, hangende verder onderzoek, geschorst.

Een paar dagen later zegt hij in een gesprek met zijn leidinggevende een matige drinker te zijn. De dag daarna vertelt hij zijn leidinggevende dat hij verslaafd is aan alcohol. Meteen de dag er op neemt hij contact op met de bedrijfsarts en binnen twee weken is hij onder behandeling. Hij volgt een speciaal traject voor vliegeniers met een alcoholprobleem. Voor de duur van de behandeling en tot het moment dat uit bloedonderzoeken blijkt dat hij geen alcohol meer gebruikt, wordt de gezagvoerder ongeschikt verklaard om te vliegen.

De bedrijfsarts rapporteert dat de behandeling aanslaat en de prognose goed is.

De vordering

De werkgever geeft per brief aan het dienstverband te willen beëindigen en dient een ontbindingsverzoek in. Het vertrouwen in de werknemer is door de gebeurtenis en door het feit dat de gezagvoerder zijn verslaving nooit heeft gemeld, verdwenen. De werkgever moet haar gezagvoerder volledig kunnen vertrouwen omdat hij de eindverantwoordelijkheid heeft voor de veiligheid van de passagiers en de bemanning

Het verweer

De werknemer heeft spijt van de het voorval. Hij realiseerde zich in eerste instantie niet dat hij een alcoholprobleem had. Zodra dat tot hem doordrong, is hij meteen in actie gekomen en in behandeling gegaan. Hij vindt dat hij van de werkgever mocht verwachten dat die hem zou ondersteunen. De werkgever had kunnen volstaan met een disciplinaire maatregel in plaats van aan te sturen op ontslag. Hij doet ook een beroep op de reflexwerking van het opzegverbod bij ziekte.

Het oordeel

De kantonrechter oordeelt dat alcoholverslaving een ziekte is en geen privéprobleem en dat de werknemer daarmee dus terecht een beroep doet op het opzegverbod. Omdat er verder geen omstandigheden zijn die een dringende reden voor ontslag zouden opleveren, wijst de kantonrechter het ontbindingsverzoek van de werkgever af.

De kantonrechter vindt dat op dit moment niet objectief geoordeeld kan worden dat het vertrouwen in de gezagvoerder voor KLM onherstelbaar beschadigd is. De werknemer heeft een ernstige misstap begaan maar de vliegveiligheid is nooit feitelijk in gevaar is geweest. Daarnaast doet hij er blijkbaar alles aan om zijn verslaving te overwinnen en functioneerde hij tijdens zijn 28-jarige dienstverband uitstekend. Medisch gezien zijn de prognoses goed en de bedrijfsarts adviseert ook werkhervatting de eigen functie. De werkgever daarentegen heeft steken laten vallen door in plaats van de gezagvoerder te ondersteunen, aan te sturen op beëindiging van het dienstverband.

Bron: LJN BK0371
Kantonrechter Haarlem
Eerste aanleg
29 september 2009

Door mr. Ingrid Kooijman

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

3 reacties

  1. Thomas W. Morrissey op

    KLM cockpit leden (gezagvoerders en copiloten) vallen onder de CAO voor KLM-Vliegers voor vleugelvliegtuigen en niet onder de CAO voor KLM-Cabinepersoneel.

  2. mr. L.A.M. ten Brink op

    Een opmerkelijke uitspraak, omdat de rechter meestal zegt dat alcoholverslaving in principe geen ziekte is, tenzij sprake is van een medisch gebrek.