Afwijking kantonrechtersformule wegens kort dienstverband en fouten werkgever

0

Een werknemer die binnen een jaar al wordt ontslagen, krijgt van de kantonrechter € 75.000 mee. De werkgever heeft in de begeleiding nog al wat steken laten vallen.

De situatie

Een 46-jarige marketing manager is sinds mei 2010 in dienst bij een werkgever. In december vult hij ter voorbereiding van zijn beoordelingsgesprek een formulier in over zijn eigen functioneren. Hij kwalificeert zijn functioneren als ‘meets job requirements’ en ‘exceeds job requirements’ en ‘outstanding’. In februari 2011 confronteert zijn leidinggevende hem onverwacht met klachten van collega’s over zijn optreden. De werknemer geeft desgevraagd aan dat hij zich niet in de klachten herkent. Een paar weken later, op 1 maart 2011 wordt de werknemer per direct op non-actief gesteld.

De vordering

De werkgever verzoekt nu om ontbinding van de arbeidsovereenkomst omdat de marketing manager niet goed functioneert. De manier waarop hij met klanten en collega’s omgaat is  onacceptabel. Hij is in woede uitgebarsten tijdens een conference call, hij reageert niet op e-mails van klanten en negeert hun wensen. Omdat de werknemer zich niet herkent in de kritiek zag de werkgever geen andere mogelijkheid dan hem op non-actief te stellen, en nu een verzoek tot ontbinding te doen.

Het verweer

De werknemer ziet het anders. Hij is na een lang en intensief sollicitatietraject aangenomen; de werkgever wist dus wat hij kreeg. Het vermeende disfunctioneren is nooit met hem besproken, hij heeft dus ook geen gelegenheid gehad om zijn functioneren aan te passen. Na het gesprek in februari is iedereen gewoon weer verder gegaan. Pas een paar weken later is hem telefonisch medegedeeld dat hij op non-actief werd gesteld. Het beoordelingsverslag dat de werkgever in de rechtszaak inbrengt heeft hij nooit gezien en is ook niet met hem besproken. Als de overeenkomst wordt ontbonden wil hij een vergoeding van € 129.375, een vergoeding van € 8.000 voor de advocaatkosten en vergoeding van de abonnementen voor zijn telefoon en iPad.

Het oordeel

De kantonrechter vindt dat de werkgever niet kan volstaan met het eenmalig uiten van kritiek en dan meteen over te gaan tot het indienen van een ontbindingsverzoek. De werkgever heeft op geen enkele manier geprobeerd om nog een keer tot een gesprek te komen. De leidinggevende was tot het gesprek tevreden over het functioneren, er zijn geen schriftelijke klachten over de werknemer en tussen het gesprek en de de non-actiefstelling zitten een paar weken waarin niet is ondernomen. De situatie was blijkbaar niet zo ernstig dat hij meteen op non-actief gesteld moest worden. Dat de werknemer de kritiek niet herkende, wil nog niet zeggen dat hij er niet openstond om zijn gedrag en functioneren aan te passen.

Afwijking kantonrechtersformule
De werkgever valt hier een verwijt te maken en daarom is er reden voor toekenning van een vergoeding. Toepassing van de kantonrechtersformule zou, gezien het korte dienstverband tot een onredelijk lage uitkomst leiden omdat -zo oordeelt de rechter –

  • de werknemer na een lang sollicitatietraject
  • al binnen een jaar op zoek moet naar een andere baan en
  • potentiële werkgevers zal moeten uitleggen waarom dat dienstverband zo kort heeft geduurd

Concurrentiebeding telt mee
In de vergoeding wordt ook rekening gehouden dat de de werknemer een concurrentiebeding heeft, dat hem enigszins beperkt bij het zoeken van een andere baan.

Vergoeding contract Blackberry en iPad
Ook houdt de kantonrechter rekening met een vergoeding voor de contracten die de werknemer op zijn eigen naam heeft afgesloten voor zijn Blackberry en iPad omdat deze contracten voor hem privé onnodig duur zijn.

Vergoeding: € 75.000
De kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst en kent de werknemer een vergoeding naar billijkheid toe van € 75.000. Een deel van de vergoeding is bedoeld als vergoeding van de kosten van de rechtsbijstand, omdat de werknemer hier uitdrukkelijk om heeft gevraagd.

LJN BR0705
Kantonrechter Haarlem
Afwijking kantonrechtersformule
Eerste aanleg
27 april 2011

Door mr. Ingrid Kooijman

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.