Aangepaste Waadi vraagt om aanpassing personeelsbeleid

4

Eind april is een wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) gepubliceerd in de Staatscourant. Deze wijziging komt voort uit de Europese Uitzendrichtlijn uit 2008.

Het doel van de uitzendrichtlijn is de bescherming van uitzendkrachten en het verbeteren van de kwaliteit van het uitzendwerk. Dit vereist ook aanpassingen van het personeelsbeleid.

Arbeidsvoorwaarden

Door de wetswijziging hebben uitzendkrachten nu recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als medewerkers in gelijkwaardige functies die direct bij de inlener in dienst zijn. Dit heeft betrekking op beloningen, arbeidstijden en faciliteiten. Hier mag wel bij cao van worden afgeweken. Voor Nederlandse bedrijven heeft dit niet zulke grote gevolgen. In de Waadi was de gelijke behandeling van uitzendkrachten al geregeld. Nu is dit alleen explicieter en uitgebreider in de wet verwoord.

Vacatures

Uitgangspunt van de uitzendrichtlijn is ook dat uitzendkrachten gelijke kansen hebben op een vast contract. Daarom moeten uitzendkrachten, net als vaste medewerkers, in een vroeg stadium op de hoogte worden gebracht van openstaande vacatures.

Geen beperkingen

Daarnaast is nu bepaald dat uitzendwerk niet meer belemmerd mag worden. In veel Nederlandse cao’s zijn nog wel beperkingen ten opzichte van uitzendwerk opgenomen. Daarom moeten de bepalingen opnieuw tegen het licht worden gehouden. Vanuit de Stichting van de Arbeid is een werkgroep opgericht die cao’s gaat nalopen op zulke belemmeringen, zo meldt FNV.

Medezeggenschap

Ook de Wet op Ondernemingsraden is aangepast aan de Europese Uitzendrichtlijn. Ondernemingsraden moeten minstens één keer per jaar geïnformeerd worden over de plannen van de directie en over het personeelsbeleid. Hier is nu een extra lid aan toegevoegd, waarin geregeld is dat ondernemingsraden ook recht hebben op informatie over de te verwachten ontwikkelingen met betrekking tot ingehuurde uitzendkrachten.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

4 reacties

  1. Ben wel benieuwd hoe ze dit dan willen regelen om de “te hoge” (onterechte) overname kosten van uitzendbureaus worden voorkomen.

    Binnen onze organisatie zullen wij niet een uitzendkracht op een interne vacature accepteren, vanwege overname kosten. Als dit dan de sollicitant schaadt is dit niet ons bedrijfs probleem maar van het betreffende bureau. De schuldige vinger gaat gelijk richting het uitzendbureau (geldwolf). Wij schromen er ook niet voor om het mailverkeer en bewijs van de recruiter mee te geven, zodat de sollicitant zwart op wit kan zien wie zijn kansen heeft vergooit.

    Ben benieuwd hoe dit gaat uitpakken

  2. @Daisy: hierover kun je prima afspraken maken met uitzendbureaus. Kwestie van onderhandelen. Doen wij al jaren (na 3 maanden kunnen we uitzendkrachten kosteloos overnemen).

  3. @ Daisy: dat is wel erg kortzichtig zeg! inderdaad is het een kwestie van om tafel gaan met het uitzendbureau, zoals Lieke zegt. Je bent immers wel via dat bureau aan de medewerker gekomen! Zelf heb je diegene blijkbaar niet weten te vinden. Wie is hier nu de schuldige?
    (nee, ik werk niet bij een uitzendbureau!)

  4. Neem van mij maar aan dat dit allemaal gaat veranderen als straks alle babyboomers met pensioen zijn en we meer banen hebben dan beschikbaar personeel. Uitzendbureaus moeten dan hun hoofd boven water houden en wordt drie maanden kosteloos overnemen gewoon weer zes maanden + een dikke wervingsfee. De geschiedenis zal zich herhalen. (ik werkte wel ooit in de uitzendbranche)