Aanbod lagere functie na verval functie, wat te doen met de oude arbeidsvoorwaarden?

0

Als ober krijg je nog wel eens een aardige fooi. Op jaarbasis is dat al
snel goed voor ruim 6700 euro. Wat te doen met deze arbeidsvoorwaarde wanneer de
functie van ober komt te vervallen?

Werknemer werkt sinds 1990 bij Holland Casino als barman/kelner. In 1998 is hij ober/kelner geworden en zijn de arbeidsvoorwaarden gewijzigd. Naast het bruto maandsalaris kreeg werknemer een wisseldiensttoeslag van 20%, dat in de plaats kwam van de fooien.

In september 1999 is de functie van ober/kelner komen te vervallen en heeft werknemer het aanbod van werkgever om hem te herplaatsen als barman/kelner aanvaard. In september 2000 is er een nieuw loongebouw ingevoerd, waarbij het salaris van werknemer is vastgesteld op € 37.853,-.

Werknemer heeft bezwaar gemaakt tegen deze vaststelling en vordert een verklaring voor recht dat hij recht heeft op een jaarsalaris van € 47.222,82. Werknemer stelt dat bij de vaststelling van het salaris rekening moet worden gehouden met de individueel met hem gemaakte afspraken. Hij stelt slechts met de functieverlaging akkoord te zijn gegaan omdat hij de wisseldiensttoeslag van 20% zou mogen behouden en hij daarnaast fooi zou ontvangen.

Uitspraak

De kantonrechter heeft geoordeeld dat bij de vaststelling van het salaris rekening moet worden gehouden met de geschatte gemiddelde fooi, neerkomend op NLG. 14.874,- bruto per jaar en 1 fooi-aandeel. Zowel werknemer als werkgever hebben hoger beroep ingesteld.

Het hof oordeelde dat het bij de uitleg van de overeengekomen afspraken tussen werkgever en werknemer aankomt op de zin die partijen in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs aan het herplaatsingsaanbod en de aanvaarding daarvan mochten toekennen en wat zij van elkaar mochten verwachten. Gezien deze omstandigheden en de gevoerde correspondentie over de functieverlaging oordeelde het hof dat werknemer redelijkerwijs niet heeft kunnen begrijpen dat hij bij de functieverlaging er niettemin financieel op vooruit zou gaan.

Werkgever behoefde bij de salarisvaststelling geen rekening te houden met door werknemer te ontvangen fooien, maar alleen met de 20% wisseldiensttoeslag. Werknemer gaat in cassatie en stelt dat het hof het zogeheten Haviltex-criterium verkeerd heeft toegepast door niet te onderzoeken welke standpunten tussen partijen zijn uitgewisseld. Verder stelt werknemer dat het in strijd is met goed werkgeverschap om werknemer te degraderen zonder daarvoor een compensatie te bieden.

De Hoge Raad verwerpt de cassatieklachten, aangezien ze niet tot cassatie kunnen leiden en er verder geen bespreking nodig is nu de klachten geen rechtsvragen meebrengen in het belang van de rechtseenheid of rechtsontwikkeling.

Bron: LJN BC8093

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.