Onderwerp: Arbeidsvoorwaarden

De arbeidsvoorwaarden worden vastgelegd in een arbeidsovereenkomst. Primaire arbeidsvoorwaarden zijn bijvoorbeeld arbeidsduur, salaris en vakantiedagen. Secundaire arbeidsvoorwaarden zijn bijvoorbeeld de vergoeding voor reiskosten, verlofdagen en een auto van de zaak. Als een cao is opgenomen in de arbeidsovereenkomst, gelden ook de arbeidsvoorwaarden uit deze cao. Deze arbeidsvoorwaarden eindigen niet doordat de cao haar gelding verliest. De partijen dienen de arbeidsvoorwaarden (inclusief de geïncorporeerde cao) tijdens de volledige duur van arbeidsrelatie na te komen, tenzij een nieuw incorporatiebeding wordt afgesproken of de arbeidsvoorwaarden worden gewijzigd. Arbeidsvoorwaarden kunnen worden gewijzigd, mits zowel werkgever als werknemer hiermee instemmen. Dit betekent dat instemming van de werknemer vereist is. Arbeidsvoorwaarden hebben invloed op het welbevinden van de werknemers. Een laag salaris, weinig vakantiedagen, ongunstige werktijden en het ontbreken van aanvullingen als reiskostenvergoeding of spaarregelingen zijn factoren die bij individuele werknemers frustratie en eventueel, in samenhang met andere problemen, tot werkstress kunnen leiden.

Artikelen over het onderwerp arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden
Thuiswerken? Ja, maar let op deze punten

Vaak wordt thuiswerken in de praktijk vooral gedoogd. Het is beter als een werkgever vooraf een goede schriftelijke overeenkomst opstelt voor thuiswerken, zegt arbeidsrechtadvocaat Karin Maessen. Ze loopt de belangrijkste aandachtspunten langs met de Wet flexibel werken in de hand.

Arbeidsvoorwaarden
BlogVerbod op nevenwerkzaamheden inbreuk op privacy?

Een werkgever heeft liever niet dat zijn werknemers er een andere baan op na houden. De redenen hiervoor zijn divers, maar veelgehoord is dat een werkgever wil voorkomen dat werknemers ook bij concurrenten aan de slag gaan en – al dan niet daardoor – mogelijk niet beschikbaar of bereikbaar zijn op het moment dat de werkgever deze werknemers nodig heeft.

Arbeidsvoorwaarden
Populaire arbeidsvoorwaarden: must knows voor HR

Arbeidsvoorwaarden waar HR zich het meest mee bezighoudt zijn proeftijd, opzegtermijnen en concurrentiebeding. Wat zijn de bijzonderheden die bij deze arbeidsvoorwaarden een rol spelen? En wat zijn de must knows voor HR? Arbeidsrechtadvocaat Maarten van Gelderen beantwoordt al deze en jouw specifieke vragen tijdens het XpertHR webinar!

1 2 3 58