70 procent mannen wil geen 32 urige werkweek

0

Slechts 30 % van de werkende mannen wil 32 uur of minder werken. Het percentage vrouwen dat 32 uur wil werken is opvallend hoger: 70%.

Randstad deed onderzoek naar aanleiding van het plan dat Bram van Ojik, partijleider van Groen Links, eind februari presenteerde om het werk eerlijker te verdelen. “Wat verder opvalt is dat ongeveer de helft van de totale Nederlandse beroepsbevolking (man en vrouw) 32 uur of minder wil werken,” zegt Marjolein ten Hoonte, directeur Arbeidsmarkt bij Randstad Nederland.

Randstad onderzocht ook in welke specifieke beroepsgroepen de wens om 32 uur of minder te werken het grootst is.

Top 5 beroepsgroepen waar 32 uur of minder gewenst is:

  1. Schoonmaak
  2. Verpleging/Verzorging
  3. Sociaal-maatschappelijk
  4. Winkelmedewerker
  5. Secretarieel

Daarnaast onderzocht Randstad in welke specifieke beroepsgroepen daar geen animo voor is.

Top 5 functies waar 32 uur of minder niet gewenst is:

  1. Bouw
  2. Technisch
  3. Procesoperator
  4. Directie/management
  5. Beveiliging

De beroepsgroepen waar minder uren werken gewenst is, bevestigt het beeld dat vrouwen meer bereid zijn om minder te werken. Vrouwen zijn traditioneel en in aandeel oververtegenwoordigd in schoonmaak, verpleging, sociaal maatschappelijk, winkelmedewerker en secretarieel. Hetzelfde geldt voor functies waar minder werken niet gewenst is. Daar zijn mannen oververtegenwoordigd.

Opleidingsniveau speelt een rol

Ten Hoonte: “We zien ook dat het opleidingsniveau van invloed is op het aantal uren dat medewerkers willen werken. Daar geldt: hoe hoger het opleidingsniveau hoe meer uren mensen willen werken.” Ouderen zijn overigens bovengemiddeld in hun voorkeur om 32 uur of minder te werken, jongeren ondergemiddeld. Tenslotte willen mensen die nu al 32 uur of minder werken dat vooral blijven doen.  “Maar liefst 82% denkt er niet aan om meer te gaan werken,” verklaart Ten Hoonte.

Voorstellen om werkloosheid tegen te gaan

“Over het voorstel van Van Ojik zijn dus gemengde gevoelens onder de beroepsbevolking,” zegt Ten Hoonte. “Toch is het goed dat dit soort voorstellen wordt gedaan, dat er nagedacht wordt over het tegengaan van werkloosheid en dat er ideeën zijn die bijdragen aan de arbeidsmarkt van de toekomst. Vraag blijft of herverdelen van arbeid daaraan bijdraagt of dat er andere innovaties nodig zijn om de algehele productiviteit van Nederland te verhogen.”

Lees ook: ‘Werkgever moet verzoek om minder uren te werken inwilligen

Bron: Randstad

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.