4 aandachtspunten bij proeftijd

0

De Wet Werk en Zekerheid gaat er per 1 juli 2014 voor zorgen dat in een tijdelijke arbeidsovereenkomst van zes maanden of minder geen proeftijdbeding meer mag worden opgenomen.

Vorige week gaven we al 5 tips over welke mogelijkheden je als werkgever hebt om toch te kunnen bepalen of de nieuwe werknemer wel voldoet aan de verwachtingen. Daar voegen we vandaag een aantal aandachtspunten aan toe.

1. Zorgvuldige screening van tijdelijk personeel

Doordat in arbeidscontracten van zes maanden of korter geen proeftijd mag worden opgenomen, zal het nog belangrijkers worden om hen voorafgaand aan de aanstelling goed te screenen. Dit kan bijvoorbeeld door het profiel van de sollicitant in de sociale media te bekijken, door kopieën van diploma’s te vragen, door referenties na te gaan en door een verklaring omtrent het gedrag op te vragen.

2. Let goed op de vereisten voor een geldig proeftijdbeding

In contracten die langer dan zes maanden duren, of die geen vaste einddatum hebben, mag ook na 1 juli 2014 nog een proeftijdbeding worden opgenomen. Let daarbij wel op.  Als een proeftijd niet aan de volgende vereisten voldoet, dan is het gehele beding sowieso niet geldig:

  • de proeftijd moet voor beide partijen gelijk zijn, en
  • de proeftijd moet schriftelijk worden overeengekomen, en
  • in een contract langer dan zes maanden maar korter dan twee jaar mag een maximale proeftijd van één maand worden opgenomen tenzij in de toepasselijke cao een afwijkende termijn staat van maximaal twee maanden, en
  • in een arbeidsovereenkomst van twee jaar of langer mag een maximale proeftijd van twee maanden worden opgenomen.

3. Geen proeftijd in opvolgende contracten bij dezelfde werkgever

Per 1 juli 2014 wordt in het wetboek een bepaling opgenomen waarin staat dat een proeftijd niet mag worden opgenomen in opvolgende contracten. Deze regel geldt ook nu al, maar dan op grond van de jurisprudentie.

In een opvolgend contract  tussen een werknemer en dezelfde werkgever van meer dan zes maanden waarvoor duidelijk andere vaardigheden of verantwoordelijkheden zijn vereist, mag wel een proeftijd worden overeengekomen, de werkgever heeft dan immers nog geen zicht op de vaardigheden van de werknemer met betrekking tot de nieuwe werkzaamheden.

4. Geen proeftijd in opvolgende contracten bij een andere werkgever

Per 1 juli 2014 mag in een opvolgende arbeidsovereenkomst bij een andere werkgever geen proeftijd worden aangegaan. Dan moet wel sprake zijn van een andere werkgever die ten aanzien van de verrichte arbeid de opvolger van de vorige werkgever is. Daarvan is aldus de minister sprake als:

  • de nieuwe arbeidsovereenkomst wezenlijk dezelfde vaardigheden en verantwoordelijkheden eist, en
  • tussen de oude en de nieuwe werkgever zodanige banden bestaan dat het inzicht in het functioneren van de werknemer van de eerste aan de laatste kan worden toegerekend.Update: Minister Asscher heeft besloten om het eerste deel van de wet uit stellen naar 1 januari 2015. Voor een volledig en up-to-date overzicht van de belangrijkste wijzigingen zie: ‘Wet Werk en Zekerheid: de veranderingen op een rij’

Meer over de wijzigingen in het proeftijdbeding
5 tips met betrekking tot proeftijd
Meer informatie over de Wet Werk en Zekerheid

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.