Onderwerp: Arbeidsvoorwaarden

De arbeidsvoorwaarden worden vastgelegd in een arbeidsovereenkomst. Primaire arbeidsvoorwaarden zijn bijvoorbeeld arbeidsduur, salaris en vakantiedagen. Secundaire arbeidsvoorwaarden zijn bijvoorbeeld de vergoeding voor reiskosten, verlofdagen en een auto van de zaak. Als een cao is opgenomen in de arbeidsovereenkomst, gelden ook de arbeidsvoorwaarden uit deze cao. Deze arbeidsvoorwaarden eindigen niet doordat de cao haar gelding verliest. De partijen dienen de arbeidsvoorwaarden (inclusief de geïncorporeerde cao) tijdens de volledige duur van arbeidsrelatie na te komen, tenzij een nieuw incorporatiebeding wordt afgesproken of de arbeidsvoorwaarden worden gewijzigd. Arbeidsvoorwaarden kunnen worden gewijzigd, mits zowel werkgever als werknemer hiermee instemmen. Dit betekent dat instemming van de werknemer vereist is. Arbeidsvoorwaarden hebben invloed op het welbevinden van de werknemers. Een laag salaris, weinig vakantiedagen, ongunstige werktijden en het ontbreken van aanvullingen als reiskostenvergoeding of spaarregelingen zijn factoren die bij individuele werknemers frustratie en eventueel, in samenhang met andere problemen, tot werkstress kunnen leiden.

Artikelen over het onderwerp arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden
Thuiswerken? Ja, maar let op deze punten

Vaak wordt thuiswerken in de praktijk vooral gedoogd. Het is beter als een werkgever vooraf een goede schriftelijke overeenkomst opstelt voor thuiswerken, zegt arbeidsrechtadvocaat Karin Maessen. Ze loopt de belangrijkste aandachtspunten langs met de Wet flexibel werken in de hand.

Arbeidsvoorwaarden
Liefde op het werk: binnen de lijntjes blijven

Liefde laat zich lastig beteugelen. Ook op de werkvloer bloeit regelmatig iets moois tussen collega’s. Zolang het werk en de sfeer op de werkvloer daar niet onder lijden, hoeft dat niet perse een probleem te zijn. Maar stel als werkgever wel regels op, zegt arbeidsrechtadvocaat Wouter Moll.

Arbeidsvoorwaarden
JurisprudentieDemotie niet rechtsgeldig

Een werkgever die een werknemer in een lagere functie plaatst, wordt teruggefloten door de rechter. De cao geeft weliswaar een mogelijkheid tot demotie, maar voor een daadwerkelijke functiewijziging is instemming van beide partijen nodig.

Arbeidsvoorwaarden
Download jaarkalender: Wat verandert in 2017?

Een nieuw jaar betekent vaak dat wetten worden vernieuwd of aangescherpt of dat er nieuwe regels ingaan. XpertHR zette een aantal belangrijke veranderingen in één overzicht in een jaarkalender met daarbij ook de minimumlonen voor 2017 en schoolvakanties. Nu gratis te downloaden.

Arbeidsvoorwaarden
Zesurige werkdag Zweden teleurstelling

Een experiment voor een zesurige werkdag in een bejaardenhuis in Göteborg is op een teleurstelling uitgelopen. Het experiment begon twee jaar geleden en de voordelen wegen niet op tegen de extra kosten, blijkt uit voorlopige resultaten.

1 2 3 56