Zes arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd

0

Werknemer stelt dat werknemer in strijd met Europese wetgeving heeft
gehandeld door het aangaan van meerdere arbeidsovereenkomsten voor bepaalde
tijd.

Werknemer is bij de Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg als docent in dienst getreden voor de duur van één jaar. Werknemer heeft op basis van zes opeenvolgende jaarcontracten lesgegeven. Bij elke verlenging is vermeld dat het ging om een dienstverband van tijdelijke aard vanwege het ontbreken van de vereiste onderwijsbevoegdheid. Werkgever heeft aan werknemer medegedeeld dat hij vanwege onvoldoende functioneren en het niet hebben van onderwijsbevoegdheid niet voor herbenoeming in aanmerking komt.

Werknemer is van mening dat op grond van Europese regelgeving een contract voor onbepaalde tijd is ontstaan. Hij vordert herbenoeming in zijn functie en stopzetting van de sollicitatieprocedure om een vervanger voor werknemer aan te stellen.

Werkgever stelt zich op het standpunt dat hij op grond van de cao, vanwege het ontbreken van onderwijsbevoegdheid van werknemer bij zijn eerste aanstelling, niet anders kon dan werknemer steeds maar voor de duur van één jaar aan te stellen. Werkgever heeft werknemer in de gelegenheid gesteld de benodigde bevoegdheid te halen door hem op dat gebied te faciliteren, maar werknemer heeft de opleiding stopgezet.

De kantonrechter oordeelt dat op grond van wetgeving werknemer voor de duur van twee jaar met de mogelijkheid tot verlening van twee jaar mocht worden benoemd. Werkgever heeft deze wetgeving niet nageleefd. Ook heeft werkgever nagelaten in de verschillende benoemingsakten aan te geven, dat wanneer werknemer na een aantal jaren niet in het bezit zou zijn van de onderwijsbevoegdheid, hij niet meer herbenoemd zou worden. Werknemer had dan kunnen weten waar hij aan toe was en dat hij in dat geval, ondanks goede beoordelingen, bij werkgever zou moeten vertrekken.

Nu dit niet gebeurd is, heeft werknemer er in redelijkheid van uit kunnen gaan, gezien zijn goede beoordelingen, dat er niet zwaar werd getild aan het feit dat hij niet voldeed aan de bekwaamheidseisen.

Verder heeft werkgever niet aan werknemer aangegeven dat hij de kwaliteit van het onderwijs dermate belangrijk vond, dat werknemer gehouden was de onderwijsbevoegdheid voor een bepaalde datum te verwerven. Hieruit volgt dat werkgever op dit punt niet als goed werkgever heeft gehandeld.

Door vervolgens de laatste periode de nadruk te leggen op het onvoldoende functioneren van werknemer en op grond daarvan de arbeidsovereenkomst niet te vernieuwen, heeft werkgever in strijd met Europese regelgeving gehandeld. Deze regelgeving is er op gericht te voorkomen dat werknemers met arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd in precaire situaties komen te verkeren. Werkgever heeft niet aannemelijk gemaakt dat werknemer niet voor nog een jaar benoemd kan worden.

De rechter wijst de vorderingen van werknemer toe.

Bron: LJN BF5198
Kantonrechter Heerlen
Datum: 04-09-2008  

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.