Welke wijzigingen wil de regering in de ketenregeling?

1

Het wetsvoorstel voor de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is openbaar. In het voorstel zijn de aangekondigde maatregelen uit het regeerakkoord verder uitgewerkt. Wat is er opgenomen over de ketenregeling?

De ketenregeling bepaalt hoeveel tijdelijke arbeidscontracten er maximaal achter elkaar gesloten kunnen worden voordat er sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. In de Wet Werk en Zekerheid geldt de ketenregeling bij meer dan drie elkaar opvolgende contracten of (bij een kleiner aantal) als de duur van de opvolgende contracten een periode van twee jaar overschrijdt. In het regeerakkoord kondigde het kabinet al aan dit te willen terugdraaien, zodat pas weer na drie jaar tijdelijke contracten sprake is van een vaste arbeidsovereenkomst. De aanpassing van de ketenregeling wordt in het wetsvoorstel verder uitgewerkt in een aantal punten.

1. De maximale termijn van de ketenregeling wordt verlengd van twee naar drie jaar

Met deze maatregel wil minister Koolmees werkgevers de ruimte te geven voor flexibiliteit waar dat nodig is bij het aangaan van de arbeidsrelatie. Ook moet worden voorkomen dat flexwerkers onnodig snel hun baan verliezen. Werkgevers kunnen een medewerkers nog een derde jaar inzetten bij twijfel of er structureel werk is.

2. Verkorte tussenpoos bij terugkerend tijdelijk werk

De tussenpoos bij cao kan worden teruggebracht tot drie maanden als de aard van het werk daar om vraagt, zo staat in het wetsvoorstel. In de huidige wetgeving is deze uitzondering alleen mogelijk voor seizoensarbeid.  Met het nieuwe wetsvoorstel wordt deze regeling uitgebreid naar al het terugkerend tijdelijk werk dat ten hoogste gedurende een periode van negen maanden kan worden verricht. Mogelijke functies waar dit voor zou gelden, zijn functies in de culturele sector (afhankelijk van het theaterseizoen) of trainers bij sportclubs die bijvoorbeeld een stop hebben van drie maanden. Maar het is aan de cao-partijen om te bepalen voor welke functies afwijking van de hoofdregel noodzakelijk is. Hierbij geldt als voorwaarde dat het moet gaan om functies die niet aansluitend (dat wil zeggen na die negen maanden) door dezelfde werknemer kunnen worden uitgeoefend, blijft behouden.

3. Uitzondering voor invalkrachten in primair onderwijs

Invalkrachten in het primair onderwijs, die een leerkracht vervangen wegens ziekte, worden uitgezonderd van de ketenbepaling. De uitzondering beperkt zich tot vervangingen wegens ziekte. Deze uitzondering moet het voor schoolbesturen beter mogelijk maken om in geval van ziekteverzuim een oplossing te vinden.

Vanaf wanneer?

Als het aan minister Koolmees ligt, gaan de nieuwe regels gelden per 1 januari 2020. Omdat er bij de maatregelen voor de ketenregeling geen overgangsrecht is, zullen de maatregelen ook per direct ingaan – mits het wetsvoorstel door de Eerste en Tweede Kamer wordt goedgekeurd.

Het wetsvoorstel staat tot 7 mei open voor internetconsultatie. Bekijk het conceptvoorstel Arbeidsmarkt in Balans en de toelichting van minister Koolmees >>>

Lees meer over:

Over Auteur

Marloes Oelen is contentcoördinator van XpertHR. Met haar journalistieke blik zorgt zij ervoor dat jij helemaal niks mist.

1 reactie

  1. JanvdZanden op

    En heel belangrijk vergeten: na 12 maanden 0-uren contract verplicht vaste uren aanbieden, wat niet hoeft te worden aangenomen door de werkgever..